PL6
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin PL6 Grudziądz II

§ 1 ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem turnieju są ambasadorzy Playarena Grudziądz.

2. W razie jakichkolwiek problemów technicznych, zdrowotnych lub informacyjnych należy niezwłocznie skontaktować z organizatorami.

 

§ 2 TERMINARZ

 

1. Turniej odbędzie się 11.05.2019 r.

2. Planowane otwarcie imprezy rozpocznie się o godzinie 11.00.

3. Planowane zakończenie imprezy odbędzie się o godzinie 14.30

4. W wyniku nieprzewidzianych opóźnień możliwe są przesunięcia.

5. Godziny i kolejność spotkań zostaną podane kapitanom przez organizatora.

 

§ 3 MIEJSCE

 

1. Turniej odbędzie się na orliku przy ulicy Sportowców 3, na terenie klubu sportowego Stal w Grudziądzu.

2. Do dyspozycji uczestników będzie parking przy orliku, oraz szatnie.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Na terenie orlika oraz klubu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 

§ 4 UCZESTNICY I WPISOWE

 

1. W turnieju PL6 Grudziądz II wezmą udział reprezentacje następujących miast:

Bydgoszcz, Tczew, Grudziądz.

2. Powyższe reprezentacje komunikują się z organizatorami jedynie za pośrednictwem ambasadorów/selekcjonerów/kapitanów.

3. Jeżeli w drużynie występują zawodnicy niepełnoletni, konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w imprezie.

4. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do turnieju oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób z jakimikolwiek przeciwwskazaniami lekarskimi do udziału w zawodach i wynikające z tego powodu konsekwencje.

5. Zawodnicy oraz wszelcy koordynatorzy uczestniczący w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie ich wizerunku oraz danych osobowych przez organizatora.

6. W przypadku nieodpowiedniego zachowania oraz wyrządzania strat materialnych organizator ma prawo wykluczyć daną osobę z imprezy oraz pociągnąć do odpowiedzialności prawnej oraz finansowej.

7. Uczestnicy zobowiązują się do wpłacenia wpisowego na rzecz organizacji turnieju.

8. Wpisowe wynosi 200 złotych.

9. Dane do przelewu wpisowego otrzymają osoby odpowiedzialne za komunikację z organizatorami, w wiadomości prywatnej.

 

§ 5 ZASADY TURNIEJU

 

1. W turnieju uczestniczą 3 drużyny.

2. Turniej zostanie rozegrany w formacie „każdy z każdym”.

3. O kolejności w tabeli końcowej zadecydują kryteria w następującej kolejności:

- ilość punktów

- spotkanie bezpośrednie

- bilans bramkowy

- seria rzutów karnych (po 5 obowiązkowych kolejek)

4. Mecz trwać będzie 2x25 minut, z 10 minutami przerwy między meczami.

5. Podczas każdego spotkania będzie obecny sędzia.

6. Sędzia ma prawo przedłużyć spotkanie tylko i wyłącznie w przypadku przerw w grze zdeterminowanymi kontuzjami, bądź problemami technicznymi.

7. Decyzje sędziego są niepodważalne. Wszelkie naruszenie godności sędziego będzie karane.

8. Jeśli drużyny posiadają koszulki o podobnej kolorystyce, organizator przyznaje jednej z drużyn plastrony. Decyzję która drużyna założy plastrony podejmuje sędzia na podstawie rzutu monetą.

9. W przypadku nie stawienia się do meczu zostaje przyznany walkower 0:5.

 

§ 6 ZASADY GRY

 

1. Zasady meczowe obowiązują na podstawie Przepisów Gry, obowiązujących w rozgrywkach Playarena Grudziądz.

2. Sędzia podejmuje decyzje w oparciu o Przepisy Gry.

3. Skorygowana zostanie jedynie wielkość kary czasowej, przyznawanej w wyniku żółtej/czerwonej kartki. Kary będą wynosić kolejno 4 minuty za żółtą i 8 minut za czerwoną kartkę.

4. W przypadku nie zrozumienia którejś z zasad zawartych w Przepisach Gry, należy skontaktować się z organizatorem, który będzie mieć obowiązek wyjaśnić każdą kwestię. Należy to jednak zrobić przed turniejem, ponieważ podczas spotkania obowiązuje zasada, że „nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania”.

 

§ 7 NAGRODY

 

1. Trzy najlepsze drużyny turnieju zostaną nagrodzone medalami (po 12 sztuk).

2. Zdobywcy pierwszego miejsca zostanie przekazany puchar.

3. Przyznana zostanie nagroda indywidualna.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie i ich rozwiązanie należy do obowiązków organizatora w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Każdy uczestnik turnieju akceptuje postanowienia niniejszego regulaminie

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement