Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane w sposób opisany poniżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Najpierw najważniejsza rzecz:

Państwa dane osobowe traktujemy z najwyższą ostrożnością. Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim, jak również nie udostępniamy ich innym podmiotom chyba, że są do tego prawnie upoważnione.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialnym za wykorzystanie Twoich danych jest: „PLAYARENA” Sp. z o.o., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław NIP: 8971752304, REGON: 020973595, KRS: 0000336940 E-mail: pomoc@playarena.pl Jeżeli chcą Państwo skorzystać z praw przysługujących Państwu wobec Administratora jako osobom, których dane dotyczą, prosimy o kontakt pod wskazanym adresem lub mailem. Pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi otrzymają Państwo również nieodpłatnie informacje dotyczące sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO WYKONANIA UMOWY ORAZ PROWADZENIA KONTA

Państwa dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy dobrowolnie podadzą nam je Państwo przy zakładaniu Konta w naszym Serwisie lub kontaktując się z nami w inny sposób (np. mailowo). Rodzaj zbieranych danych jest wskazywany każdorazowo w uzupełnianym przez Państwa formularzu – nie wymagamy podawania danych osobowych poza wskazany w nim zakres. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług.

Podczas rejestracji Konta pobieramy Państwa adres e-mail, a także imię i nazwisko i datę urodzenia.

Informacje przesłane przez Państwa wykorzystujemy do stworzenia Konta w Serwisie i umożliwienia Państwu korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie . Państwa dane będą wykorzystywane do celów innych niż zawarcie i wykonanie umowy tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do wykorzystania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Dane wymagane do utworzenia Konta przetwarzamy tak długo, jak długo istnieje Konto. Usunięcie Konta jest możliwe w każdej chwili – w tym celu prosimy o przesłanie nam wiadomości (najlepiej pocztą elektroniczną, co pozwoli nam na najszybszą reakcję). W przypadku usunięcia Konta przechowujemy Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy i realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie ustanowionego przez Państwa hasła, chyba że jesteśmy za nie odpowiedzialni, dlatego prosimy o zachowanie jego poufności. Jeśli nie zdecydują się Państwo na wylogowanie z Serwisu, pozostaną Państwo zalogowani do czasu zakończenia sesji przeglądarki. Pozwala to na wygodniejsze korzystanie z naszej strony internetowej. Sugerujemy więc zamykanie przeglądarki przed odejściem od komputera, zwłaszcza jeśli mają do niego dostęp inne osoby. Jeśli podejrzewają Państwo, że osoba trzecia miała nieautoryzowany dostęp do Państwa danych dostępowych lub korzysta z Państwa Konta, prosimy o natychmiastową zmianę hasła i poinformowanie nas o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.

W wyżej wymienionych przypadkach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a), b) i f) RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim, jak również nie udostępniamy ich innym osobom bez odpowiedniej podstawy prawnej. Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań lub w inny sposób prawnie dopuszczalne.

Współpracujemy z dostawcami usług technicznych w celu świadczenia naszych usług, którzy są w stosunku do nas podmiotami przetwarzającymi dane. Oznacza to, że mają dostęp do Państwa danych, ale są upoważnieni do ich przetwarzania jedynie na nasze polecenie i tylko w zakresie określonym łączącą nas danym dostawcą umową.

Jeżeli odpowiedni dostawcy usług przetwarzają Państwa dane poza Unią Europejską, może to skutkować przekazaniem Państwa danych do kraju o niższym standardzie ochrony danych niż ten w Unii Europejskiej. W takich przypadkach zapewnimy, że zainteresowani dostawcy usług zagwarantują równoważny poziom ochrony danych, czy to na podstawie umowy, czy też w inny sposób.

Jako Administrator mamy także prawo do udostępniania Państwa danych podmiotom upoważnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa (np. policji) lub w celach związanych z naszym uzasadnionym interesem (np. w sprawach sądowych). W wyżej wymienionych przypadkach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, naszego uzasadnionego interesu lub w celu dochodzenia praw lub obrony prawnej (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a), b) i f) RODO).

KORZYSTANIE Z CIASTECZEK

Aby uatrakcyjnić Państwa wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, w naszym Serwisie stosujemy tzw. cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (np. komputerze lub urządzeniu mobilnym). Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (cookies sesyjne). Dotyczy to w szczególności plików cookie, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej lub zapewnienia pewnych funkcji (np. koszyka zakupów). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty lub, na przykład, rozpoznanie, czy użytkownik zaakceptował już pliki cookie podczas pierwszej wizyty w Serwisie.

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wykluczała ich akceptację w całości lub w niektórych przypadkach. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być dla Państwa niedostępne.

W tych przypadkach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody lub ważenia interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a), f) RODO).

WTYCZKI I ŚLEDZENIE

Aby umożliwić i zoptymalizować korzystanie z witryny internetowej, stosujemy technologie pozwalające na analizę i tworzenie statystyk ruchu użytkowników na naszej stronie. W tym przypadku przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody lub wyważenia interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów Administratora oraz w interesie osób trzecich, z których usług technicznych korzystamy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a), f) RODO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika z przeznaczenia poszczególnych wtyczek i technologii śledzenia. O ile nie stwierdzono inaczej, nasz interes i interes osoby trzeciej odnosi się do oferowania usługi gospodarczej na rynku.

W Serwisie korzystamy z następujących technologii:

YouTube Używamy platformy YouTube.com do publikowania przykładowych filmów. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. YouTube jest usługą świadczoną przez YouTube LLC. Możemy również bezpośrednio zintegrować filmy przechowywane w serwisie YouTube, dzięki czemu zawartość strony internetowej YouTube jest wyświetlana w części okna przeglądarki. W przypadku wywołania (pod)strony naszej oferty internetowej, na której znajdują się filmy wideo YouTube w tej formie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treść wyświetlana jest na stronie internetowej poprzez poinformowanie przeglądarki.

Zawartość YouTube jest dostępna tylko w “trybie rozszerzonej prywatności”. YouTube sam zapewnia ten tryb, a tym samym gwarantuje, że YouTube początkowo nie zapisuje żadnych plików cookie na Twoim urządzeniu. Jednak podczas wywoływania odpowiednich stron, przekazywany jest adres IP i inne dane przeglądarki, a tym samym w szczególności informacja, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Informacje te nie mogą być jednak przypisane do użytkownika, chyba że przed wywołaniem strony został on zalogowany w serwisie YouTube lub innej usłudze Google lub jest stale zalogowany.

Po kliknięciu, aby rozpocząć odtwarzanie wbudowanego filmu wideo, rozszerzony tryb prywatności YouTube będzie przechowywać na urządzeniu tylko te pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych, chyba że użytkownik jest obecnie zalogowany do usługi Google. Te pliki cookie można zablokować za pomocą odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z polityką prywatności YouTube, odwiedź https://policies.google.com/privacy/.

Google Web Fonts Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby wyświetlać prawidłowo teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystamy z Google Web Fonts w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Analytics Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics używa plików cookie, a informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jednak dzięki aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował o ich akceptacji lub wykluczał ich akceptację w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej lub korzystanie z nich może być ograniczone. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Wtyczki społecznościowe Możemy korzystać z tzw. wtyczek społecznościowych z różnych serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Funkcje te pozwalają na dzielenie się indywidualnymi treściami z przyjaciółmi lub innymi użytkownikami serwisów społecznościowych lub polecanie tych treści. Podczas korzystania z tych wtyczek społecznościowych, dane osobowe mogą być zbierane z odpowiednich platform społecznościowych. W przypadku wywołania oferty cyfrowej, w której zintegrowana jest wtyczka społecznościowa, sieć społecznościowa natychmiast nawiązuje połączenie z przeglądarką. W ten sposób sieć społecznościowa otrzymuje między innymi informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, podając swój adres IP / identyfikator urządzenia, niezależnie od tego, czy są Państwo aktualnie zalogowani w sieci społecznościowej oraz czy w ogóle są w niej Państwo zarejestrowani.

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani na danych portalu społecznościowym, portal ten automatycznie przypisze Państwa wizytę w Serwisie do Państwa profilu. Nawet jeśli aktywują Państwo odpowiednie wtyczki społecznościowe i np. polecają artykuły i treści, serwis społecznościowy może przypisać te informacje do Państwa profilu. Jeśli nie chcą Państwo, aby portal społecznościowy kojarzył Państwa wizytę na naszej stronie z profilem użytkownika, sugerujemy wylogowanie się z portalu społecznościowego podczas korzystania z naszej strony. Zwracamy uwagę, że dane zbierane w związku z wtyczkami społecznościowymi są wymieniane wyłącznie pomiędzy Państwa przeglądarką a operatorem sieci społecznościowej. Nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści i zakresu gromadzonych i udostępnianych danych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami o ochronie danych osobowych poszczególnych operatorów sieci społecznościowych.

Facebook Facebook umożliwia użytkownikom portali społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci, między innymi za pośrednictwem zapytań od znajomych. Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Facebooka można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Instagram Instagram pozwala na udostępnianie zdjęć i filmów, a także na dystrybucję tych danych do innych sieci społecznościowych. Usługi Instagram są obsługiwane przez Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Dalsze informacje oraz obowiązujące w Instagram zasady ochrony prywatności można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

PRZECHOWYWANIE DANYCH DOSTĘPOWYCH W PLIKACH LOGÓW SERWERA

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe także bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Dane dostępowe przechowujemy tylko w tzw. plikach logów serwera. Są to typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza, nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp, czas trwania zapytania z serwera, adres IP. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy strony. Nie oceniamy tych danych indywidualnie i nie łączymy Państwa z Kontem, jeśli je Państwo posiadają. Z danych statystycznych możemy jednak zobaczyć np. dla jakich typów przeglądarek możemy zoptymalizować stronę. Przetwarzanie służy naszym uzasadnionym interesom.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Szyfrujemy Państwa dane podczas transmisji poprzez naszą stronę internetową. Do tego celu używamy tzw. połączeń SSL (Secure Socket Layer). Gwarantuje to, że osoby trzecie nie będą mogły odczytać danych podczas transmisji.

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne nasze systemy i dane osobowe za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności przed utratą, zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem osobom trzecim. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i są zobowiązani do zachowania uzyskanych w czasie pracy danych osobowych w poufności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo jako osoby, których dane osobowe przetwarzamy, następujące prawa (z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich może być w określonych przypadkach ograniczone przepisami prawa): prawo do informacji na temat przetwarzanych danych (art. 15 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO), prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych środków przetwarzania danych (art. 21 RODO). Jeśli chcą Państwo dochodzić swoich praw do ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. W tym celu proszę użyć naszych danych kontaktowych wskazanych poniżej:.

„PLAYARENA” Sp. z o.o., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław NIP: 8971752304, REGON: 020973595, KRS: 0000336940 E-mail: pomoc@playarena.pl

Mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOSTĘPNOŚĆ

Z niniejszą polityką prywatności można zapoznać się na stronie https://playarena.pl/polityka-prywatnosci/ Oświadczenie o ochronie danych osobowych można również zapisać lub wydrukować za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności lub dostosowania jej do wymogów prawnych i dlatego prosimy o sprawdzenie aktualnej polityki prywatności przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej.

Advertisement