Ligowe
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin rozgrywek w Sosnowcu na sezon 2022/2023

Poniższe zapisy mają nam wszystkim pomagać w umawianiu meczów. Celem nadrzędnym Administratorów ligi jest zawsze to, żeby drużyny rozgrywały możliwie najwięcej spotkań. Szukamy zatem rozwiązań kompromisowych wszędzie gdzie jest to możliwe. Jednocześnie tzw. Elastyczny Terminarz Tygodniowy przygotowany został w taki sposób, żeby ograniczyć możliwość unikania spotkań - co koniec końców psuje zabawę wszystkim zaangażowanym drużynom.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH

PREAMBUŁA

Nie ma prawdziwej piłki nożnej bez postawy Fair Play. Honor, ambicja, wytrwałość i szacunek - to fundamenty na których stoi sport, który wszyscy kochamy. To właśnie te wartości, i wy wszyscy, którzy się nimi kierujecie na boisku, zmieniają pustą piłkę w bijące serce, za którym na boisko wybiegają miliony.

SPIS TREŚCI

ADMINISTRACJA
Art. 1. Administrator
Art. 2. Kontakt

INFORMACJE OGÓLNE
Art. 3. Czym jest playarena.pl

REGUŁY GRY
Art. 4. Reguły gry

UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH
Art. 5. Warunki uczestnictwa
Art. 6. Zapisy do Rozgrywek
Art. 7. Opłaty za uczestnictwo
Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w Rozgrywkach

DRUŻYNA
Art. 9. Założenie Drużyny
Art. 10. Warunki działania Drużyny
Art. 11. Kapitan

ZAWODNICY
Art. 12. Profil Zawodnika
Art. 13. Przynależność do Zespołu
Art. 14. Zmiana Zespołu

OGÓLNE PRZEPISY LIGOWE
Art. 15. System Rozgrywek
Art. 16. Kolejność w tabeli
Art. 17. Tytuły i rotacja ligowa
Art. 18. Zasady awansów i spadków
Art. 19. Terminarze i aktywność

OGÓLNE PRZEPISY MECZOWE
Art. 20.System umawiania meczów ligowych
Art. 21. Organizacja i zasady rozgrywania spotkań
Art. 22. Sędzia
Art. 23. Niestawienie się i odwołanie meczu
Art. 24. Przełożenie i odwołanie meczu

SYSTEM KAR
Art. 25. System kar
Art. 26. Walkowery
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 27. Postanowienia końcowe
 

ADMINISTRACJA

Art. 1. Administrator
1.1. Administratorem rozgrywek playarena.pl jest Polska Federacja Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena” z siedzibą przy ulicy Parkowej 25 we Wrocławiu.
1.2. Z Administratorem należy kontaktować się za pośrednictwem niżej wymienionych przedstawicieli:
Dawid Marasek - Koordynator Sosnowca.
Łukasz Zajm - Główny Administrator Rozgrywek.
1.3. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rozgrywek Administrator korzysta z pomocy Wolontariuszy uczestniczących w Programie Ambasador w charakterze Opiekunów lig.

Art. 2. Kontakt
2.1 Szczegółowe informacje kontaktowe:
https://playarena.pl/umbrella?city_id=136#contact
 
INFORMACJE OGÓLNE

Art. 3. Czym jest playarena.pl
3.1. Na rozgrywki playarena.pl składają się lokalne rozgrywki ligowe piłki nożnej sześcioosobowej, cykl ogólnopolskich turniejów piłki nożnej sześcioosobowej oraz portal internetowy playarena.pl, za którego pośrednictwem wyżej wymienione rozgrywki są prowadzone.
3.2. Szczegółowe warunki korzystania z serwisu playarena.pl reguluje Regulamin Serwisu Internetowego playarena.pl (https://playarena.pl/regulamin_portalu).
3.3. W lokalnych rozgrywkach ligowych uczestniczą Zespoły zgłoszone do gry w danym mieście u Koordynatora odpowiedzialnego za zapisy.
3.4. W turniejach ogólnopolskich uczestniczą Zespoły zaproszone przez Organizatora, wytypowane na podstawie wyników osiągniętych w minionym sezonie w lokalnych rozgrywkach ligowych.
 
REGUŁY GRY

Art. 4. Reguły gry
4.1. Spotkania prowadzone są w oparciu poniższe zasady oraz Przepisy Gry IFAB (w zakresie adekwatnym do realiów pola gry piłki nożnej sześcioosobowej). O ile dany punkt reguł nie stanowi inaczej, Kapitanowie mają prawo umówić się na jego modyfikację. Informacja o modyfikacji punktu regulaminu musi pojawić się w wyzwaniu rzucanym za pośrednictwem strony playarena.pl.
4.2. Zespoły grają w składach sześcioosobowych: pięciu Graczy w polu + Bramkarz. Całkowity skład Drużyny na mecz to maksymalnie 12 osób. Kapitanowie mają prawo do modyfikacji powyższej reguły w następującym zakresie:
a) Zespoły mogą grać w składach liczących nie mniej niż pięciu Zawodników i nie więcej niż siedmiu (wliczając jednego bramkarza).
b) Całkowity skład Drużyny na mecz to nie mniej niż sześciu Zawodników.
c) O maksymalnym limicie osób w składzie na mecz decydują kapitanowie za obupólną zgodą.
4.3. Wymiary boiska i bramek są zależne od warunków zastanych na boisku umówionym na miejsce rozegrania spotkania. Poniższe wartości zostaną podane dla celów informacyjnych:
a) Boisko piłkarskie programu Orlik 2012: szerokość 30 m., długość 62 m.; wysokość słupka bramki 2 m., długość poprzeczki 5 m.
b) Boisko turniejowe Playarena: szerokość 26 m., długość 52 m.; wysokość słupka bramki 2 m., długość poprzeczki 5 m. Zakres tolerancji każdego wymiaru wynosi +/- 3 metry.
c) Boisko turniejowe Socca: szerokość 26 m., długość 52 m.; wysokość słupka bramki 2 m., długość poprzeczki 4 m. Zakres tolerancji każdego wymiaru wynosi +/- 3 metry.
4.4. Czas gry ustalają Kapitanowie, domyślnie jest to 2 x 30 minut, z 5-minutową przerwą. W turniejach stosuje się następujące czasy gry:
a) Mecz Mistrzostw Polski Playarena: 2 x 10 minut, z przerwą wyłącznie na zmianę stron.
b) Mecz turnieju Mistrzostw Świata SOCCA: 2 x 20 minut, z 5-minutową przerwą.
4.5. Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim zgodnym z regulaminem boiska na którym rozgrywany jest mecz. Reguła nie podlega modyfikacji.
4.6. Bramkarz może chwytać piłkę w polu karnym własnej strefy obronnej. Reguła nie podlega modyfikacji.
4.7. Rzuty od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą.
4.8. Zabroniony jest odbiór piłki z użyciem wślizgu oraz atakowanie wślizgiem piłki znajdującej się w posiadaniu przeciwnika lub gdy przeciwnik próbuje zagrać piłkę. Reguła nie podlega modyfikacji.
a) Bramkarz ma prawo do wykonywania parady bramkarskie z użyciem wślizgu wyłącznie we własnym polu karnym.
b) Zawodnik z pola ma prawo do zagrania wślizgiem wyłącznie, gdy nie następuje ryzyko kontaktu z przeciwnikiem (np. wślizg blokujący linię strzału, wślizg wykonany w celu utrzymania piłki w boisku).
c) Zawodnik wykonujący wślizg w celu wepchnięcia piłki do bramki nie popełnia przewinienia, o ile nie doprowadzi do kontaktu z rywalem.
4.9. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
4.10. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
4.11. Zmiany przeprowadza się według następujących zasad:
a) Zmiany graczy mogą być dokonywane w każdym momencie czasu gry, pod warunkiem że żaden Zawodnik uczestniczący w wymianie nie bierze czynnego udziału w grze (tj. nie atakuje piłki, nie atakuje rywala z posiadającego piłką i nie utrudnia rywalom bez piłki przemieszczania się po boisku).
b) Zawodnik wchodzący na boisko robi to w ustalonym wcześniej miejscu przy środkowej linii boiska (tzw. „strefa zmian”) i nie bierze czynnego udziału w grze dopóki Zawodnik schodzący znajduje się na boisku.
c) Zawodnik schodzący opuszcza boisko w dowolnym miejscu, ale musi wrócić do strefy zmian, żeby móc powrócić na boisko.
4.12. Rzut karny w rozgrywkach playarena.pl można wykonywać na dwa sposoby:
a) Tradycyjny rzut karny: zagranie z wyznaczonego punktu karnego. Do momentu zagrania piłki przez przeciwnika bramkarz musi przynajmniej jedną nogą dotykać linii bramkowej.
b) Rzut karny Socca: rzut karny wyprowadza się jako trwającą nie dłużej niż 10 sekund akcję 1 na 1 z Bramkarzem. Strzelec ma prawo dobijać strzały do momentu opanowania piłki przez Bramkarza, opuszczenia przez piłki boiska lub upływu 10- sekund przewidzianego na akcję. Bramkarz może dowolnie poruszać się w obrębie swojego pola karnego.
4.13. Rzut karny w rozgrywkach Playarena Sosnowiec w meczach miesiąca wykonywany jest na zasadach rzutów karnych Socca.
4.14. Jeśli zawodnik lub kibic Drużyny zachowuje się wulgarnie lub nieodpowiednio w stronę Sędziego lub Ambasadora, ten ma prawo zawiesić go w rozgrywkach lub/i ukarać Drużynę punktami karnymi.
4.15. Żółta kartka w meczu miesiąca lub sędziowanym na życzenie, oznacza nakaz opuszczenia murawy przez ukaranego Zawodnika na 5 minut i grę drużyny w osłabieniu. Kara czasowa znika w momencie upłynięcia 5 minut lub stracenia bramki przez Drużynę ukaranego Zawodnika.
4.16. Czerwona kartka w meczu miesiąca lub sędziowanym na życzenie, oznacza nakaz opuszczenia murawy przez wykluczonego Zawodnika do końca spotkania. Kara znika po 15 minutach i wtedy w miejsce wykluczonego zawodnika może wejść inny zawodnik z jego drużyny.
4.17. O reszcie przepisów w trakcie meczu miesiąca lub sędziowanym na życzenie, Sędzia decyduje na podstawie zasad gry w piłkę nożną FIFA.
 
UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH

Art. 5. Warunki uczestnictwa
5.1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligowych Playarena jest posiadanie konta (Profilu) w serwisie playarena.pl i uprzednie zapisanie Drużyny do Rozgrywek w mieście odpowiadającym miejscu zamieszkania/pobytu zawodników.
a) Każdy zawodnik ma prawo posiadać tylko jedno konto w serwisie. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem konta należy zgłaszać do Głównego Administratora Rozgrywek.
b) Każdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie ma prawo założyć nową Drużynę lub dołączyć do już istniejącego zespołu.
5.2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych playarena.pl oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikłe z tego wypadki.
b) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW Zawodnikom.
5.3. Umieszczając w swoim profilu dane osobowe, wizerunek lub jakiekolwiek inne treści, Użytkownik:
a) Dobrowolnie wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
b) Upoważnia Administratora do wykorzystania wymienionych informacji zgodnie z zapisami regulaminu serwisu.
c) Udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania zamieszczonych treści, w szczególności wizerunków, w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów przez Administratora lub współpracowników Administratora na użytek Administratora.
d) Udziela Administratorowi prawa do udostępniania wybranych przez Administratora treści, danych i wizerunków za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych).
5.4. Użytkownik wyraża wolę rozwiązania umowy użytkowania portalu w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych wymienionych w niniejszym Regulaminie.
5.5. Główny Administrator Rozgrywek sprawuje nadzór i kontrolę nad wszelkimi procesami związanymi z ochroną danych osobowych.

Art. 6. Zapisy do rozgrywek
6.1. Zespoły spełniające wszystkie wymagania (w całości: Art. 5 oraz Art. 9, 10 i 11) zapisują się do udziału w rozgrywkach ligowych kontaktując się z Koordynatorem odpowiedzialnym za zapisy, pisząc na fanpage lub wysyłając e-mail na adres zapisy@playarena.pl.
6.2. W treści wiadomości należy podać:
- Nazwę Twojej drużyny.
- Miasto, w którym chcecie grać.
- Imię i nazwisko + numer telefonu do kapitana/menadżera drużyny.

Art. 7. Opłaty za uczestnictwo
7.1. O wysokości i terminach wnoszenia opłat informuje Koordynator Rozgrywek.

Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w rozgrywkach
8.1. Zespołowi, który wycofuje się z rozgrywek w trakcie rywalizacji, nie przysługuje zwrot całości, bądź części wpisowej opłaty..
8.2. Zespoły, które wycofały się z rozgrywek w trakcie rywalizacji, mogą przystąpić do rozgrywek ponownie pod warunkiem:
a) Ponownego wniesienia wymaganych opłat.
b) Rozpoczęcia rywalizacji od najniższego szczebla rozgrywek.
 
DRUŻYNA

Art. 9. Założenie Drużyny
9.1. Każdy Użytkownik serwisu playarena.pl ma prawo założyć Drużynę.
9.2. Drużynę zakłada się korzystając z funkcji serwisu.
9.3. Zawodnicy uczestniczący w lokalnych Rozgrywkach ligowych Playarena muszą być członkami przynajmniej jednej drużyny zgłoszonej do rozgrywek.

Art. 10. Warunki działania Drużyny
10.1. Każda Drużyna musi mieć nazwę umożliwiającą odróżnienie jej od innych zespołów uczestniczących w Rozgrywkach.
a) Nazwa Drużyny nie może być w żaden sposób wulgarna, obelżywa, obraźliwa bądź promująca/kojarząca się z działalnością nielegalną, przestępczą lub łamiącą zasady współżycia społecznego.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nazw zespołów na użytek komunikacji ogólnopolskiej, np. dodając do nazwy drużyny nazwę miasta, w którego rozgrywkach ligowych zespół uczestniczy.
c) W przypadku chęci zmiany nazwy drużyny w portalu, należy dokonać opłaty w wysokości 10 PLN i wysłać e-mail potwierdzający na adres pomoc@playarena.pl.
Dane do przelewu:
Nazwa: „Playarena” Sp. z o.o.
Numer rachunku odbiorcy: 56 1030 0019 0109 8533 0001 5750
Nazwa banku: BH Sektor Bankowości Detalicznej
Kwota: 10,00 zł
Tytuł płatności: Stara nazwa drużyny, Nowa nazwa drużyny.
Po otrzymaniu potwierdzenia e-mail i zaksięgowaniu opłaty, Główny Administrator Rozgrywek dokonuje zmiany zmiany nazwy zespołu w serwisie.
10.2. Każda Drużyna musi mieć na swojej stronie w serwisie herb umożliwiający wizualną identyfikację zespołu.
10.3. Opcjonalnie, każdy Zespół może udostępnić na swojej stronie w serwisie link do FanPage’u w serwisie społecznościowym Facebook.
10.4. Każdy zespół musi spełniać następujące wymogi dotyczące kadry zespołu.
a) Zespół składa się z nie mniej niż 6 Zawodników.
b) Obowiązuje limit maksymalnej liczebności Zespołu wynoszący 25 Zawodników.
10.5. Liczebność kadry na turnieje ogólnopolskie warunkuje regulamin danych zawodów.
10.6. W rozgrywkach mogą uczestniczyć:
a) Zawodnicy pełnoletni, bez maksymalnego limitu wiekowego.
b) Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
c) Zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 16. roku życia, za zgodą i pod nadzorem rodzica/prawnego opiekuna.
d) Osoby każdej płci.
10.7. Drużyna ponosi pełną odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowanie Zawodników oraz jej Kibiców, łącznie z odpowiednimi karami nałożonymi przez Głównego Administratora Rozgrywek.

Art. 11. Kapitan
11.1. Każdy zespół musi posiadać Kapitana, który pełni funkcję Opiekuna Zespołu.
11.2. Do obowiązków Kapitana należy:
a) Zgłoszenie zespołu do rozgrywek u Koordynatora Zapisów.
b) Umawianie meczów w rozgrywkach.
c) Zatwierdzanie protokołów meczowych.
d) Zarządzanie składem.
e) Dbanie o godne zachowanie Zawodników oraz sympatyków Zespołu.
f) Liczenie bramek i czuwanie nad wynikiem i czasem meczu lub wyznaczenie do tego innej osoby (każda Drużyna musi wyznaczyć do tego jedną osobę. Może to być osoba nie biorąca udziału w meczu).
g) Ustalenie końcowego wyniku meczu bezpośrednio na boisku po zakończeniu spotkaniu.
11.3. Organizator kontaktuje się z Drużyną wyłącznie za pośrednictwem Kapitana.
a) Administrator kontaktuje się z Kapitanem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy rejestracji profilu.
b) Kapitan musi mieć podany w profilu numer telefonu w celu opcjonalnej komunikacji telefonicznej z Administratorem.
c) Kapitan wyznacza siebie, bądź swojego przedstawiciela, do komunikacji z Organizatorem, Opiekunem, Koordynatorem oraz innymi Kapitanami za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.
11.4. W przypadku zmiany Kapitana Zespołu, dotychczasowy Kapitan jest zobowiązany do przekazania danych kontaktowych nowego Kapitana do Opiekuna ligi. Brak wyżej wymienionych informacji może skutkować wykluczeniem zespołu z rozgrywek.

ZAWODNICY

Art. 12. Profil Zawodnika
12.1. Wszyscy Zawodnicy uczestniczący w Rozgrywkach muszą posiadać prawidłowo uzupełnioną kartę zawodnika. Przez prawidłowo uzupełnioną kartę rozumie się:
a) Podanie prawdziwego imienia i nazwiska.
b) Podanie poprawnej daty urodzenia.
c) Dodanie zdjęcia profilowego umożliwiającego bezproblemową identyfikację, tj.
- Zdjęcie pojedynczej osoby.
- Zdjęcie z widoczną twarzą.
- Zdjęcie bez elementów utrudniających identyfikację, np. elementów odzieży zakrywających całość bądź część twarzy bądź okularów przeciwsłonecznych.
d) Opcjonalnie, Zawodnik może wybrać preferowany numer na koszulce, pozycję na boisku oraz nogę wiodącą.
12.2. Złamanie niniejszego punktu Regulaminu może skutkować wykluczeniem Zawodnika z Rozgrywek oraz dodatkowej kary dla Drużyny (czasowe zbanowanie zespołu lub minusowe punkty w tabeli), której członkiem jest dany zawodnik. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek.

Art. 13. Przynależność do zespołu
13.1. Zawodnik musi być dodany do kadry Zespołu w serwisie playarena.pl nie później niż 72 godziny przed datą rozpoczęcia meczu, w którym ma zagrać.
13.2. Każdy Zawodnik może występować tylko w jednej Drużynie w danej klasie rozgrywkowej.
a) Zespoły występujące w 1. lidze danego miasta tworzą klasę rozgrywkową (1. ligę). Jeśli dany Zawodnik chce zagrać dla innej Drużyny w tym samym mieście, to musi dołączyć do Drużyny z niższej ligi. Jeśli Zawodnik chce zagrać dla dwóch Drużyn na poziomie 1. ligi, to muszą być to Drużyny z dwóch różnych rozgrywek.
13.3. Każdy zawodnik może występować w nie więcej niż dwóch Drużynach, które są zapisane do rozgrywek ligowych w jednym mieście. Drużyny te jednak nie mogą grać w tej samej lidze.
13.4. W przypadku, gdy zawodnik występuje w dwóch Drużynach, za Drużynę macierzystą Zawodnika uznaje się Zespół występujący w wyższej klasie rozgrywkowej miasta, które jest wpisane w jego profilu.
a) W rozgrywkach pucharowych na poziomie miejskim i ogólnopolskim Zawodnik ma prawo do reprezentowania wyłącznie Drużyny macierzystej.
b) Jeśli zawodnik chce reprezentować inny Zespół niż macierzysty, należy poinformować o tym Głównego Administratora Rozgrywek oraz Koordynatora Rozgrywek, w terminie zgodnym z przedstawionym harmonogramem cyklu turniejowego. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z gry w barwach Drużyny macierzystej w danym cyklu turniejowym.
c) Z uwzględnieniem, że w turnieju 3 Rogi Karny może wystąpić max. jeden Zawodnik 1-ligowy. Za zawodnika 1-ligowego uznawana jest osoba, która rozegra min. 5 meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w danym sezonie.

Art. 14. Zmiana zespołu
14.1. Każdemu Zawodnikowi przysługuje limit transferów dokonywanych w trakcie jednego sezonu:
1 transfer na rundę, czyli 2 transfery na sezon.
Dołączenie do Drużyny, jako wolny Zawodnik lub grając tylko w jednej dotychczas (regulamin pozwala na grę w dwóch Drużynach jednocześnie), jest interpretowane jako transfer - chyba, że miało to miejsce w przerwie między rundami.
Zawodnik, który nie był członkiem żadnej Drużyny w momencie startu rozgrywek (tzw. „wolny zawodnik”) może dołączyć do dowolnego Zespołu w dowolnym momencie trwania rozgrywek, po uprzednim poinformowaniu Opiekuna ligi.
W wyjątkowych okolicznościach, Zawodnik może zmienić barwy klubowe z wyłączeniem powyższych punktów regulaminu, jednakże po wcześniejszym zgłoszeniu „transferu” i jego akceptacji przez Głównego Administratora Rozgrywek oraz Koordynatora Rozgrywek..
14.2  Łącznie w danym sezonie zawodnik może reprezentować barwy nie więcej niż czterech zespołów.
 
OGÓLNE PRZEPISY LIGOWE

Art. 15. System rozgrywek
15.1. W rozgrywkach uczestniczą wyłącznie Zespoły, które uiściły wpisowe i zostały pozytywnie zweryfikowane przez Głównego Administratora Rozgrywek.
15.2. Rozgrywki ligowe Playarena zostaną rozegrane w rundach, których szczegółowe harmonogramy są ogłaszane na oficjalnych grupach Kapitanów.
15.3. Punkty przyznaje się za rozegranie pojedynczego spotkania, na podstawie wyników osiągniętych na boisku:
a) Przyznaje się 3 punkty Zespołowi, który wygrał mecz.
b) Przyznaje się po 1 punkcie obu Zespołom w przypadku remisu.
c) Nie przyznaje się punktów Zespołowi, który przegrał mecz.
15.4. Organizacja meczów podwójnych, tzw. „o 6 punktów” jest całkowicie zabroniona. O karach za złamanie niniejszego punktu regulaminu decyduje Główny Administrator Rozgrywek.

Art. 16. Kolejność w tabeli
16.1. We wszystkich rozgrywkach ligowych Playarena kolejność Zespołów ustala się według liczby zdobytych punktów.
16.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej Drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
a) Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach sezonu.
b) Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach sezonu.
c) Przy dalszej równości, liczba punktów zdobytych w meczach między zainteresowanymi Zespołami.
d) Przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi Zespołami.
e) Przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach sezonu.
f) Przy dalszej równości, Drużyny rozgrywają ze sobą rozstrzygający remis EXTRA MECZ

Art. 17. Tytuły i rotacja ligowa
17.1. Zespół, który zdobędzie I miejsce w najwyższej klasie lokalnych rozgrywkach ligowych otrzymuje tytuł Mistrza Miasta i reprezentuje swoje miasto na Mistrzostwach Polski Playarena.
17.2. Zespół, który zdobędzie I miejsce w niższej klasie lokalnych rozgrywek ligowych otrzymuje tytuł Mistrza Ligi i reprezentuje swoje miasto w turnieju 3 Rogi Karny. Przepustkę dostają także drużyny z 2 oraz 3 miejsca.
17.3. Uczestnikami turniejów ogólnopolskich są Zespoły zaproszone do udziału przez Organizatora.
17.4. O szczegółowych zasadach kwalifikacji do turniejów ogólnopolskich Mistrzostwa Polski Playarena oraz 3 Rogi Karny decyduje Organizator, który podaje te decyzje do wiadomości w oddzielnym komunikacie.
17.5 Od początku sezonu 2022/23 drużyna, która na koniec sezonu zajmie miejsce premiowane awansem nie może go odmówić.

Art. 18.  Zasady awansów i spadków
18.1.  1 Liga:
a) 1. miejsce - Mistrz Miasta
b) 10. miejsce - spadek bezpośredni do 2 Ligi
18.2.  2 Liga:
a) 1, 2 oraz 3. miejsce - awans bezpośredni do 1 Ligi
b) 11. miejsce - spadek bezpośredni do 3 Ligi
18.3.  3 Liga:
a) 1,2,3 oraz 4 miejsce - awans bezpośredni do 2 Ligi
b) Brak spadków

Art. 19. Terminarze i aktywność
19.1. W rozgrywkach ligowych w mieście obowiązuje elastyczny terminarz tygodniowy.
19.2. Elastyczny terminarz tygodniowy zawiera zestaw meczów danej kolejki ligowej oraz wyznacza najpóźniejszą datę rozegrania meczu tejże kolejki.
19.3. O szczegółowych terminarzach spotkań informują harmonogramy ogłaszane na oficjalnych grupach kapitanów.
19.4. Weryfikacja terminarzy spotkań odbywa się za pośrednictwem Opiekunów lig.
19.5. Opiekunowie lig są zobowiązani do następujących czynności:
a) weryfikacji wszystkich spotkań zaplanowanych na dany okres.
b) weryfikacji przyczyn nie rozegrania danego meczu w zaplanowanym okresie.
19.6. W oparciu o wyniki weryfikacji i odpowiedzi uzyskane od Kapitanów w jej trakcie, Opiekun ligi podejmuje jedną z niżej wymienionych decyzji.
19.6.1. Przełożenie spotkania:
a) Opiekun ligi przedłuża czas na rozegranie spotkania na kolejny okres terminarza.
b) W wyjątkowych sytuacjach, wyznacza obligatoryjny termin na rozegranie spotkania.
19.6.2. Walkower przeciwko Drużynie Gospodarzy:
a) Gdy Kapitan Gospodarzy nie zaproponuje żadnego terminu Drużynie przeciwnej.
b) Gdy Kapitan Gospodarzy nie podejmuje próby ustalenia terminu odpowiadającemu obu stronom.
c) Gdy Kapitan Gospodarzy nie odpowiada na wezwanie Opiekuna ligi przy weryfikacji.
19.6.3. Walkower przeciwko Drużynie Gości:
a) Gdy Kapitan Zespołu Gości nie odpowiada na wyzwania rzucane przez Gospodarzy.
b) Gdy Kapitan Gości nie podejmuje próby ustalenia terminu odpowiadającemu obu stronom.
c) Gdy Kapitan Gości nie odpowiada na wezwanie Opiekuna ligi przy weryfikacji.
19.6.4. W przypadku gdy oba Zespoły nie wykazują inicjatywy w celu rozegrania meczu, Opiekun ligi rekomenduje Głównemu Administratorowi Rozgrywek weryfikację wyniku spotkania jako obustronny walkower.
19.7 Każda Drużyna może rozegrać jednego dnia maksymalnie dwa mecze ligowe. Nie można grać tego samego dnia dwóch meczów ligowych przeciwko tej samej Drużynie.
 
OGÓLNE PRZEPISY MECZOWE

Art. 20. System umawiania meczów ligowych
20.1. Kapitan Drużyny, która jest gospodarzem w danej kolejce ligowej, ma obowiązek zaproponować miejsce oraz dwa terminy rozegrania meczu (wedle wytycznych określonych w punkcie 20.2.).
Wyzwania muszą być rzucone nie później niż 72 godziny przed pierwszym zaproponowanym terminem meczu.
Kapitan Drużyny gospodarzy, przy propozycji terminów, ma obowiązek poinformować o tym fakcie Kapitana Drużyny gości (poprzez wiadomość wysłaną przez portal Facebook, WhatsApp lub SMS).
20.2. Zaproponowane terminy meczu mogą występować w następujących trzech konfiguracjach.
a) Mecz w tygodniu:
- propozycja obejmuje 2 terminy w różne dni tygodnia
- przedział czasowy propozycji meczu: w godzinach 19:00-22:00;
b) Mecz w weekend:
- propozycja obejmuje 1 termin w sobotę i 1 termin w niedzielę
- przedział czasowy propozycji meczu: w godzinach 09:00-22:00, ale jedna z propozycji musi być po godzinie 16:00;
c) Mecz w tygodniu lub w weekend:
- 1 termin w tygodniu (w przedziale 19:00-22:00) i 1 termin w weekend (w przedziale 09:00-22:00)
20.3. Kapitan Drużyny Gości ma obowiązek wybrać jeden z zaproponowanych (zgodnie z wytycznymi z art. 20.2.) terminów, najpóźniej 48 godzin przed pierwszym zaproponowanym terminem meczu i przekazać swoją decyzję Przeciwnikowi (poprzez wiadomość wysłaną przez portal Facebook, WhatsApp lub SMS). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Kapitana Gości, Kapitan Drużyny Gospodarzy ma obowiązek poinformować Opiekuna ligi, który po rozpoznaniu sprawy może ustalić datę rozegrania meczu na termin preferowany zaproponowany przez Kapitana Drużyny Gospodarzy i informuje o tym obie zainteresowane strony.
20.4. W przypadku niedopełnienia obowiązku przewidzianego w art. 20.1. i 20.2. przez Kapitana Drużyny Gospodarzy, Opiekun ligi może zweryfikować mecz jako walkower na korzyść Drużyny Gości.
20.5. Wyjątek dla zapisów 20.1a oraz 20.3 stanowi wytypowanie danego spotkania poprzez Koordynatora rozgrywek do wydarzenia ,,Mecz Miesiąca”. W tej sytuacji drużyny mają obowiązek ustalić datę oraz miejsce meczu na max. 5 pełnych dni przed końcową datą rozegrania spotkania z terminarza.
20.5.1. Ustalona data meczu miesiąca nie może być bliższa niż 72h do rozegrania spotkania.
20.5.2. Odwołanie spotkania na mniej niż 5 pełnych dni przed końcową datą rozegrania spotkania z terminarza oznacza weryfikację meczu jako walkower dla Drużyny przeciwnej, chyba że Koordynator rozgrywek oraz Kapitan przeciwników wyrażą zgodę na jego przesunięcie.
20.6. Kapitanowie obydwu Drużyn mogą postanowić o pominięciu przepisów z art. 20.1. i 20.2., co skutkuje umówieniem meczu za porozumieniem. Kapitanowie obydwu Drużyn mają obowiązek poinformować o tym fakcie Opiekuna ligi. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku mecz traktuje się jako umawiany w sposób oparty na przepisach ogólnych (czyli zgodnie z zapisami z art. 20.1. i 20.2.).
20.7. W przypadku umawiania meczu za porozumieniem, ale nie rozegraniem go w obowiązkowym terminie, czyli do dnia zakończenia danej kolejki, Opiekun ligi może zweryfikować mecz jako obustronny walkower.
20.8. Jeśli Kapitan Drużyny Gospodarzy nie ma możliwości zapewnienia boiska na rozegranie meczu danej kolejki, może najpóźniej na 96 godzin przed terminarzową datą meczu próbować umówić mecz w trybie art. 20.6. Jeśli kapitan Drużyny Gości nie jest chętny na takie rozwiązanie sprawy, Kapitan Drużyny Gospodarzy informuje o tym fakcie Opiekuna ligi, a ten pomaga umówić mecz, tudzież decyduje o obustronnym walkowerze lub o walkowerze przeciwko Drużynie unikającej gry.
20.9. Jeśli Opiekunowie ligi, pozostali ambasadorzy lub koordynator miasta dysponują neutralnym terminem, mogą zaproponować go nie potrafiącym dojść do porozumienia stronom.
20.9.1. W sytuacji sporu jest to odgórnie narzucony termin, który jest datą oraz miejscem na ostateczne rozegranie spotkania.

Art. 21. Organizacja i zasady rozgrywania spotkań
21.1. Organizatorem spotkań w ramach lokalnych rozgrywek ligowych jest Drużyna wytypowana jako Gospodarz.  
21.2. Przed rozegraniem spotkania Kapitanowie obu Zespołów, tj. Gospodarzy oraz Gości, ustalają co następuje:
a) Termin rozegrania meczu.
b) Miejsce rozegrania spotkania.
c) Dodatkowe zasady w oparciu, o które toczyć się będzie spotkanie, zgodnie z regułami gry opisanymi w Art. 4. niniejszego Regulaminu.
21.3. Na Gospodarzu spotkania spoczywają następujące obowiązki:
a) Rzucenia wyzwania w serwisie playarena.pl, zawierającego uzgodniony wcześniej termin i miejsce rozegrania meczu, rodzaj (sparing/ligowy) oraz dodatkowe ustalenia obowiązujące jako zasady rozegrania meczu.
b) Zapewnienie właściwego boiska do rozegrania meczu w uzgodnionym terminie.
Zapewnienie właściwego boiska rozumie się jako boisko typu orlik lub trawiaste na obszarze:
- Sosnowca,
- Wojkowic,
- Czeladzi,
- Dąbrowy Górniczej,
- Będzina.
c) Zapewnienie piłek potrzebnych do rozegrania meczu.
21.4. Na drużynie Gości spoczywają następujące obowiązki:
a) Przyjęcie wyzwania na mecz w serwisie playarena.pl, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
21.5. W przypadku, gdy jeden z Zespołów nie jest w stanie wywiązać się z któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków, Kapitanowie uzgadniają sposób podziału tych obowiązków w sposób umożliwiający terminowe rozegranie spotkania.
21.6. Na obu zespołach spoczywają następujące obowiązki:
Poprawnego uzupełnienia protokołu meczowego i wprowadzenie wyniku do systemu w terminie do 7 dni od rozegrania meczu.
Zapewnienie godnego zachowania Zawodników i Sympatyków Zespołu przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania.
Zgłoszenie Opiekunowi, lub jego przedstawicielom, wszelkich uchybień dotyczących rozegrania spotkania.
Zgłaszanie odpowiednim organom wszelkich zachowań o charakterze chuligańskim lub przestępczym mających miejsce przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania.
21.7. Oba Zespoły umawiają się przed meczem na grę w określonych kolorach koszulek.
21.8. W spotkaniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które w momencie rozpoczęcia meczu są członkami zespołu. W przypadku złamania niniejszego punktu regulaminu, o sankcjach decyduje Główny Administrator Rozgrywek, który ma prawo:
a) Ukarać Zespół walkowerem.
b) Zawiesić prawo Zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach.

Art. 22. Sędzia
22.1. Rozgrywki Playarena Sosnowiec w sezonie 2022/23 będą sędziowane przez sędziego - ambasadora z oficjalnymi uprawnieniami.
Sędzia jest dostępny czasowo w różnych godzinach w danym tygodniu i nie gwarantuje możliwości pojawienia się na każdym meczu, na który zostanie poproszony o przyjście.
22.2. Koordynator rozgrywek lub Opiekun danej ligi może dowolnie i w każdym momencie przydzielić Sędziego na dowolny mecz w sezonie. Głównie mowa o meczach miesiąca, ale mogą być wyjątki.
22.2.1. Sędzia mecze miesiąca sędziuje za darmo.
22.3. Istnieje możliwość złożenia prośby o przyjście Sędziego na dowolny mecz danej Drużyny w sezonie pod warunkiem:
Wyrażenia chęci przynajmniej jednej drużyny.
Opłacenia wynagrodzenia dla Sędziego w wysokości 50zł od ubiegającej się o niego Drużyny.
22.4. Jeśli dana drużyna zaprosi na spotkanie Sędziego, druga strona ma się do tego bezwzględnie dostosować, a wszystkie próby ,,własnego sędziowania” będą karane.

Art. 23. Przełożenie i odwołanie meczu
23.1. Każda Drużyna może wnioskować o przełożenie swojego meczu na inny termin, jednakże nie później niż 48 godziny przed jego planowanym rozegraniem. Prośbę taką należy przekazać Opiekunowi ligi. Mecz zostaje przełożony, gdy zostają spełnione łącznie następujące warunki:
- Wyznaczenie realnego, nowego terminu na rozegranie spotkania, który będzie odpowiadał obu drużynom.
- Zgoda Opiekuna ligi.
23.1.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie wniosku, Opiekun ligi wyznacza nowy termin na rozegranie meczu.
23.1.2. Drużyna nie może przełożyć kolejnego spotkania, jeśli ma w tym momencie więcej niż 2 mecze przełożone i nie rozegrane z ich winy.
23.2. Istnieje możliwość odwołania meczu na żądanie (bez zgody Kapitana Drużyny przeciwnej). Taki wniosek należy wysłać Opiekunowi ligi oraz Przeciwnikowi przez portal Facebook, Whatsapp lub przez SMS nie później niż 24 godziny przed jego planowanym rozegraniem.
23.2.1. Limit odwołania meczów na żądanie w każdej z lig:
- 1 odwołanie na rundę.
23.2.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o żądanie odwołania meczu (art. 23.2.), Opiekun ligi po konsultacji z drużyną poszkodowaną wyznacza nowy termin na rozegranie meczu. Drużyna poszkodowana przejmuje rolę gospodarza i wyznacza jeden termin do rozegrania danego meczu zgodnie z regułami określonymi w art. 20.2. Drużyna odwołująca mecz musi taką propozycję przyjąć. W przeciwnym wypadku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na korzyść Drużyny poszkodowanej w całej sytuacji.
23.2.3. Jeśli drużyna poszkodowana jest gospodarzem, przejmuje również rolę gospodarza w rewanżu, o ile taki jeszcze będzie miał miejsce.
23.3. Opiekun ligi może negatywnie rozpatrzyć wniosek o odwołanie meczu na żądanie w dwóch przypadkach:
a) Drużyna wykorzystała już limit na rundę (zgodnie z zapisami art. 23.2.1 i 23.2.2).
b) Termin meczu jest wyznaczony w ostatnim miesiącu trwania rozgrywek.
23.4. W przypadku, gdy Drużyna przekłada na tyle dużo meczów, że powoduje to problemy w zrealizowaniu terminarza rozgrywek, Opiekun ligi może wnioskować do Głównego Administratora Rozgrywek o wykluczenie takiej Drużyny z rozgrywek w danym sezonie.
 
Art. 24. Niestawienie się i odwołanie meczu
24.1. Odwołanie spotkania może nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem meczu i wiąże się z ustaleniem nowego terminu rozegrania meczu.
24.2. Zespół, który spełnia jeden z poniższych podpunktów, zostaje ukarany walkowerem oraz punktami karnymi. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek.
Nie stawia się na umówiony mecz bez poinformowania Przeciwników,
Nie stawia się na umówiony mecz po poinformowaniu Przeciwników na godzinę przed meczem
Schodzi z boiska w trakcie spotkania (bez zrozumiałego zdekompletowania składu przez kontuzje)
24.3. Zespół, który spełnia jeden z poniższych podpunktów, trzeci raz w trakcie sezonu zostaje wyrzucony z rozgrywek i wszystkie jego spotkania w aktualnej rundzie zostają zweryfikowane jako 10:0 na korzyść przeciwników.
Nie stawia się na umówiony mecz bez poinformowania Przeciwników,
Nie stawia się na umówiony mecz po poinformowaniu Przeciwników na godzinę przed meczem
Schodzi z boiska w trakcie spotkania (bez zrozumiałego zdekompletowania składu przez kontuzje)
 
SYSTEM KAR

25. System Kar
25.1 Złamanie któregokolwiek punktu Art.12. Regulaminu mówiącego o poprawnym uzupełnieniu profili, może skutkować wykluczeniem Zawodnika z Rozgrywek oraz dodatkowej kary dla Drużyny (czasowe zbanowanie Zespołu lub minusowe punkty w tabeli), której członkiem jest dany zawodnik. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek.
25.2 Złamanie któregokolwiek punktu Art.13. oraz Art.14. Regulaminu mówiących o przynależności do zespołu, zmiany Zespołu oraz dozwolonej ilości transferów w trakcie sezonu, może skutkować wykluczeniem Zawodnika z rozgrywek na okres wyznaczony przez Administratora lub/oraz ukaraniem Drużyny w barwach której wystąpił nielegalnie minusowymi punktami lub/oraz walkowerem. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek.
25.3 Złamanie podpunktu 21.6.a, w Art. 21. Regulaminu mówiącego o dozwolonej ilości czasu na uzupełnienie protokołów pomeczowych, może skutkować punktami minusowymi dla zwlekającej Drużyny. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek.
25.4. Złamanie podpunktu 21.6.b, w Art. 21. Regulaminu mówiącego o zapewnieniu godnego zachowania Sympatyków oraz Zawodników przez obie Ekipy, może skutkować wykluczeniem danego Zawodnika z rozgrywek na okres wyznaczony przez Administratora lub/oraz ukaraniem Drużyny w barwach której wystąpił dany zawodnik minusowymi punktami. Drużyna może również otrzymać minusowe punkty za nadwyraz nieodpowiednie zachowanie jej sympatyków przez, w trakcie i po meczu. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek.
25.5. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, dobrego imienia Organizatora lub ambasadora, bądź dobrego imienia Partnerów i Współpracowników Organizatora za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych), Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) Zawieszenia prawa zawodnika lub/i drużyny do uczestnictwa w rozgrywkach Ligowych.
b) Wykluczenie zawodnika lub/i drużyny z uczestnictwa w rozgrywkach ligowych.
c) Rozwiązania umowy użytkownika portalu playarena.pl (usunięcie konta).
d) Ukarania drużyny punktami karnymi w rozgrywkach ligowych.
25.6. W przypadku niedopełnienia obowiązku maksymalnej liczby zawodników w zespole (max. 25) o czym mówi się w art.10.4.b, cała drużyna jest niedopuszczona do rozgrywek do momentu spełnienia wymogu. Każdy mecz rozegrany z kadrą liczącą więcej niż 25 zawodników (nie muszą grać) będzie weryfikowany jako walkower na korzyść drugiej drużyny.
 
26. Walkowery
26.1 Każda Drużyna w sezonie może oddać maksymalnie 3 mecze walkowerem.
26.2 Każdy następny walkower to odpowiednio -1pkt, -2 pkt itd.
26.3 Jeśli dana Drużyna przekroczy ponad połowę wszystkich meczów w sezonie oddanych walkowerem, wszystkie jej dotychczasowe oraz przyszłe spotkania zostają zweryfikowane jako 10:0 dla Przeciwników, a sama Drużyna kończy udział w danym sezonie.
26.4. Walkower w rozgrywkach Playarena wynosi 10:0 na korzyść drużyny poszkodowanej.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 27 Postanowienia końcowe
27.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany całości regulaminu lub jego punktów w dowolnym momencie.
Administrator ma obowiązek poinformować o zmianach w regulaminie na wszystkich grupach Kapitanów Drużyn na portalu Facebook.
Zmiany w regulaminie wchodzą w życie tydzień po ogłoszeniu.
27.2. Od sezonu 2023/24 obowiązuje limit 3 zawodników z wyższej ligi, grających w jednej drużynie na niższym poziomie rozgrywkowym.
Przykładowo:
w drużynie ,,A” grającej w 2 lidze, może przez cały sezon zagrać jedynie 3 zawodników grających w tym czasie w 1 lidze.
w drużynie ,,X” grającej w 3 lidze może przez cały sezon zagrać jedynie 3zawodników grających w tym samym czasie w 1 lub 2 lidze (w tym przypadku łącznie - bez podziału na 1 i 2 ligę.)
27.3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu, w imieniu Organizatora, rozstrzyga Główny Administrator Rozgrywek.
27.4. Obecny Regulamin został utworzony 28 Lipca 2022 roku za zgodą wszystkich Ambasadorów Playarena Sosnowiec.

Aktualizacja regulaminu: 20/10/2022r.

 

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement