Ligowe
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin rozgrywek w Warszawie - sezon 2018/2019

§ 1. Organizator

Organizatorem rozgrywek jest:
Polska Federacja Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena”
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław

Z Organizatorem należy kontaktować się za pośrednictwem Ambasadorów Playarena:
Grzegorz Szymanowski

§ 2. Przepisy ogólne

2.1. Fair Play

Naczelną zasadą rozgrywek Playarena jest gra Fair Play.
Wszelkie przypadki naruszenia nietykalności cielesnej zawodników powinny zostać zgłoszone organom ścigania.
Sprawcy będą karani dożywotnim wykluczeniem z rozgrywek.
Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich kibiców podczas meczów.
Ambasadorowie mają prawo ukarać finansowo lub wykluczyć drużynę z rozgrywek w przypadku nieodpowiedniego zachowania jej zawodników lub kibiców.

2.2. Rozgrywki Playarena

W rozgrywkach Playarena można uczestniczyć w dwóch typach miejskich lig:
• Liga Playarena
• U-16

2.3. Jeden sezon = 4 rundy

Sezon ligowy trwa od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019. Jest on podzielony na cztery rundy. Każda z nich jest odrębną rywalizacją o dodatkowe tytuły i nagrody.

Sezon składa się z następujących rund:

• Letnia „Summer Power”: sierpień-wrzesień
Zwycięzcą zostaje drużyna, która wygra najwięcej spotkań ligowych.

• Jesienna „Mistrzostwo Jesieni”: październik-listopad
Zwycięzcą zostaje lider tabeli z dnia 30 listopada.

• Zimowa „Puchar Wintertoto”: grudzień-luty
Zwycięzcami są trzy ligi, które rozegrają najwięcej spotkań ligowych.

• Wiosenna „Final Round”: marzec-czerwiec
Zwycięzcami są mistrzowie każdej ligi na koniec sezonu.

Ligi funkcjonują niezależnie od rund, które są dodatkiem do całorocznej rywalizacji. Tabele ligowe nie będą w żaden sposób dzielone podczas sezonu.

2.4. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w warszawskich rozgrywkach Playarena jest: zarejestrowanie konta zawodnika z prawdziwymi danymi osobowymi w serwisie Playarena.pl; poprawne uzupełnienie karty zawodnika, stworzenie profilu własnej drużyny (lub dołączenie do składu drużyny, która posiada już swój profil w serwisie) oraz zapisanie drużyny do 6 ligi warszawskich rozgrywek w serwisie playarena.pl.

W przypadku łamania tego punktu regulaminu, Administrator Rozgrywek może wykluczyć zawodnika i drużynę, w której gra, z rozgrywek lub usunąć konto w serwisie.

Każdy zawodnik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. W przypadku, jeśli zawodnik będzie posiadał kilka kont w serwisie, wszystkie te konta (oprócz „konta głównego”) zostaną mu usunięte, a sam zawodnik może zostać zawieszony w rozgrywkach przez Ambasadora.

2.5. Kategorie wiekowe

W warszawskiej lidze Playarena może grać każdy kto ukończył 14 lat, bez podziału na kategorie wiekowe. Jednakże większość zawodników w drużynie powinna mieć ukończone 16 lat.

2.6. Zdrowie zawodników

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Playarena Warszawa oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikłe z tego wypadki. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

2.7. Wizerunek marketingowy

Użytkownik, umieszczając w swoim Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania zamieszczonych przez tego Użytkownika treści a w szczególności wizerunków w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów przez Administratora lub na użytek Administratora.

Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji dotyczących produktów lub usług od Serwisu lub od innych podmiotów współpracujących z Serwisem (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji (w tym także informacji i komunikatów w formie załącznika do poczty elektronicznej) oraz za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznych połączeń głosowych oraz innych kanałów, o których Użytkownik umieścił informacje na Profilu.

Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług Serwisu oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Każdy zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora do celów marketingowych swojego wizerunku utrwalonego w formie fotograficznej lub filmowej podczas meczów Playarena oraz powiązanych z rozgrywkami eventów.

2.8. Ambasadorowie

Wszelkie pytania, problemy oraz kwestie sporne należy zgłaszać do Ambasadora opiekującego się ligą, w ramach której mecze rozgrywa twoja drużyna.

1 Liga: Darek Pocztowski - 791 256 267
2 Liga: Kacper Stefański - 691 940 215
3 Liga (Grupa A): Kacper Stefański - 691 940 215
3 Liga (Grupa B): Agnieszka Stefańska - 669 188 178
4 Liga (Grupa A): Agnieszka Stefańska - 669 188 178
4 Liga (Grupa B): Michał Sobczyński - 514 074 741
5 Liga: Michał Zylm - 500 766 701
6 Liga: Grzegorz Szymanowski - 500 037 129

Skargi na Ambasadorów zgłaszamy do Grzegorza Szymanowskiego.

§ 3. Playarena Premium

3.1. Czym jest Playarena Premium?

Playarena Premium jest usługą płatną, która została wprowadzona, aby ograniczyć udział nieaktywnych oraz nieuczciwych drużyn w rozgrywkach Playarena. Udział w Playarena Premium wiąże się z uiszczeniem opłaty weryfikacyjnej oraz opłaty administracyjnej, która zostaje przeznaczona na funkcjonowanie Polskiej Federacji Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena”, rozgrywek Playarena w Warszawie, rozwój serwisu Playarena.pl oraz nagrody dla najlepszych drużyn na zakończenie sezonu. Zapisy do rozgrywek 1-4 ligi są ograniczone. Zapisy do rozgrywek 5 ligi trwają do 31.03.2019.

3.2. Opłata weryfikacyjna

Aby przystąpić do gry, należy dokonać opłaty weryfikacyjnej za udział w rozgrywkach.

3.2.1. Wysokość opłaty weryfikacyjnej:

• 1 Liga: 599 zł / sezon
• 2 Liga: 399 zł / sezon
• 3 Liga: 299 zł / sezon
• 4 Liga: 299 zł / sezon
• 5 Liga: 199 zł / sezon

3.2.2. Numer konta

Opłaty weryfikacyjnej w kwocie uzależnionej od ligi, w której występuje Wasza drużyna, należy dokonać przelewem na konto:

Dane do przelewu:
Nazwa / Imię i nazwisko: Stowarzyszenie Playarena
Adres: ul. Jaracza 13/7, 50-305 Wrocław
Numer rachunku odbiorcy: 97 1750 0012 0000 0000 3325 5195
Tytuł płatności: Nazwa drużyny.

3.3. Opłata administracyjna

Na półmetku sezonu - każdy z zespołów musi dokonać opłaty administracyjnej, której celem będzie uniknięcie wycofywania się z rozgrywek w końcówce sezonu.

3.3.1. Wysokość opłaty administracyjnej:

• 1 Liga: 199 zł / sezon
• 2 Liga: 199 zł / sezon
• 3 Liga: 99 zł / sezon
• 4 Liga: 99 zł / sezon
• 5 Liga: 99 zł / sezon

3.3.2. Termin dokonania opłaty administracyjnej.

Opłaty administracyjnej w kwocie uzależnionej od ligi, w której występuje Wasza drużyna, należy dokonać przelewem na konto:

Dane do przelewu:
Nazwa / Imię i nazwisko: Stowarzyszenie Playarena
Adres: ul. Jaracza 13/7, 50-305 Wrocław
Numer rachunku odbiorcy: 97 1750 0012 0000 0000 3325 5195
Tytuł płatności: Nazwa drużyny.

§ 4. Zapisy

4.1. Zapisy drużyn do Playarena

Sezon 2018/2019 rozpoczyna się 1 sierpnia 2018, a kończy 30 czerwca 2019.

Drużyna w każdym momencie trwania sezonu może przystąpić do rozgrywek:
• 5 Liga - opłata weryfikacyjna: 199zł + opłata administracyjna: 99zł*
• 6 Liga - wyłącznie mecze towarzyskie

*zapisy trwają do 31.03.2019

4.2. Czas na rozegraniu meczu

Drużyna aktywna to drużyna, która w swoim składzie ma wymaganą minimalną liczbę zawodników.

Drużyna składająca się z mniejszej liczby zawodników niż wymagalne minimum, jest drużyną nieaktywną i nie może rozgrywać meczów do czasu skompletowania składu (nazwy nieaktywnych drużyn oznaczone są w tabelach ligowych czerwonym kolorem).

4.2.1. 5 Liga

Drużyna po zapisaniu się do ligi ma 30 dni na rozegranie pierwszego meczu. Musi rozegrać 50% możliwych spotkań w sezonie.

4.2.2. 6 Liga

Drużyna po skompletowaniu składu może rozgrywać mecze towarzyskie w dowolnym terminie.

4.3. Zmiana nazwy drużyny

Aby zmienić nazwę drużyny w portalu należy dokonać opłaty 10zł na konto Playarena.

Dane do przelewu:
Nazwa / Imię i nazwisko: „Playarena” Sp. z o.o.
Adres: ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
Numer rachunku odbiorcy: 56 1030 0019 0109 8533 0001 5750
Nazwa banku: BH Sektor Bankowości Detalicznej
Kwota: 10zł
Tytuł płatności: Stara nazwa drużyny, Nowa nazwa drużyny.

Po dokonaniu opłaty, nazwa drużyny zostanie zmieniona w serwisie. Aby przyśpieszyć ten proces należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do Ambasadora oraz na adres mailowy grzegorz.szymanowski@playarena.pl. Nazwa drużyny nie może pokrywać się z nazwą innego zespołu, który funkcjonuje już w serwisie. Można to sprawdzić w wyszukiwarce drużyn na portalu: http://playarena.pl/search/team/search_type/3.

§ 5. Drużyna i zawodnicy

5.1. Uzupełnione karty zawodników

Wszystkie osoby zapisane do zespołu, muszą posiadać uzupełnioną kartę zawodnika. Za uzupełnienie karty zawodnika rozumie się:
• podanie prawdziwych danych osobowych
• dodanie zdjęcia profilowego (w dobrej jakości, prawidłowo obrócone, z widoczną twarzą, brak elementów utrudniających identyfikację)
• wpisanie poprawnej daty urodzenia
• wybranie numeru na koszulce i pozycji na boisku

Drużyna, która będzie posiadała w swoim składzie zawodników z niepoprawnie uzupełnionymi kartami profilowymi, w momencie weryfikacji zostanie ukarana odjęciem punktów, których liczba będzie zależna od ilości niepoprawnie wypełnionych kart. Jedna karta to minus 1 pkt., dwie karty - minus 2 pkt., itd.

5.2. Kapitan zespołu

Każda drużyna musi posiadać w portalu swojego kapitana. Spełnia on bardzo ważną funkcję, ponieważ do jego obowiązków należy:
• zgłaszanie zespołu do rozgrywek
• umawianie meczów ligowych i towarzyskich
• zatwierdzanie wyników meczów
• zarządzanie składem
• dbanie o zachowanie swoich zawodników
• kontakt z Ambasadorami / Administracją rozgrywek

Kapitan musi mieć w profilu podany numer telefonu do kontaktu oraz połączyć konto z Facebookiem lub wyznaczyć osobę reprezentującą go na grupie kapitanów.

W razie zmiany kapitana, drużyna ma obowiązek poinformować o tym fakcie Ambasadora zarządzającego daną ligą. W przypadku, gdy w czasie trwania rozgrywek, w drużynie zajdzie zmiana kapitana, o czym nie zostanie poinformowany Ambasador, drużyna zostanie ukarana karą finansową w wysokości 50 zł.

5.3. Liczba zawodników w drużynie

W drużynie mogą grać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu playarena.pl. Aby móc rozgrywać mecze zespół powinien liczyć minimalnie 6 osób. Kadra drużyny nie może liczyć więcej niż 25 zawodników.

5.4. Zgłoszenie zawodników.

Kapitan drużyny musi przed pierwszym meczem w danej rundzie wysłać ambasadorowi zarządzającym jego ligą listę zgłoszeniową zawodników. Taka lista musi być wysłana jeszcze raz za każdym razem, gdy dokona on korekty w zespole.

5.5. Liczba drużyn przypadających na jednego zawodnika

5.5.1. 1 Liga

Zawodnik zgłoszony do gry w 1 lidze nie może być członkiem innej drużyny w rozgrywkach Playarena Warszawa*.

*Wyjątek:
• zawodnik nie jest zgłoszony do gry w 1 lidze, wykonuje tylko zadania menadżerskie (zarządzanie drużyną, umawianie meczów)

5.5.2. 2-5 Liga

Zawodnik zgłoszony do gry w lidze, niższej niż 1 (od 2 do 5) może być członkiem maksymalnie dwóch drużyn. Drużyny te nie mogą rywalizować w tej samej lidze, ale mogą być to drużyny z dwóch różnych grup na tym samym poziomie rozgrywek.

5.6. Ile razy w ciągu sezonu mogę zmienić drużynę, w której gram?

Zawodnik może zmienić przynależność klubową:
• wyłącznie w okienku transferowym*
• zawodnik z wolnego rynku może być dodany w dowolnym momencie po uprzednim poinformowaniu Ambasadora Grzegorza Szymanowskiego.
• zawodnik może zmienić barwy poza okienkiem transferowym w wyjątkowej sytuacji, za zgodą Ambasadora Grzegorza Szymanowskiego.

W razie złamania limitu zawodnik zostaje wykluczony z rozgrywek do końca sezonu. Mecze z udziałem tego zawodnika, rozegrane po wykluczeniu, zostają zweryfikowane jako walkower. Ambasador może również nałożyć zakaz transferowy na drużynę.

5.7. Okienko transferowe

Okienko transferowe letnie trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018. Okienko transferowe zimowe trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2019.

§ 6. Przepisy ligowe

6.1. Punktacja w tabeli

Za zwycięstwo w meczu ligowym drużyna otrzymuje do tabeli trzy punkty. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują po jednym punkcie. Za porażkę punkty nie są przyznawane.

6.2. Kolejność w tabeli

Przy ustalaniu kolejności w tabeli ligowej bierzemy pod uwagę kolejno:
• ilość zdobytych punktów w lidze
• bilans zdobytych/straconych bramek
• większa ilość zdobytych bramek
• wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami

6.3. Zasady awansów i spadków

6.3.1. 1 Liga

• 1. miejsce - Mistrz Warszawy
• 13-18. miejsce - spadek bezpośredni do 2 ligi

6.3.2. 2 Liga

1-2. miejsce - awans bezpośredni do 1 ligi
3-6. miejsce - turniej barażowy o awans do 1 ligi
11-18. miejsce - spadek bezpośredni do 3 ligi

6.3.3. 3 Liga

1. miejsce - awans bezpośredni do 2 ligi
2-3. miejsce - turniej barażowy o awans do 2 ligi
11-18. miejsce - spadek bezpośredni do 4 ligi

6.3.4. 4 Liga

1-2. miejsce - awans bezpośredni do 3 ligi
3-6. miejsce - turniej barażowy o awans do 3 ligi
16-18. miejsce - spadek bezpośredni do 5 ligi

6.3.5. 5 Liga

1-6. miejsce - awans bezpośrednio do 4 ligi.
Nikt nie spada.

6.3.6. 6 Liga

W 6 lidze nie ma awansów i spadków.

6.4. Terminarz

6.4.1. 1-4 Liga

W warszawskiej Lidze Playarena, w ligach 1-4, obowiązuje terminarz.

Terminarz informuje o maksymalnej dacie rozegrania spotkania.

Każda drużyna w lidze musi rozegrać 34 spotkania.

Terminarz jest elastyczny - gracie, gdzie i kiedy się umówicie, ale nie później niż w dniu wskazanym w terminarzu.

Drużyna, która jest gospodarzem ma obowiązek do wtorku do godziny 20:00 wyznaczyć minimum dwa terminy, według poniższego wzoru:
• 1 termin w tygodniu (wieczorny godz. 19-22) i 1 termin w niedziele (godz. 10-22);
• 2 terminy w weekend, jeden w sobotę, jeden w niedzielę, jeden wieczorem (godz. 16-22);
• 2 terminy jednego dnia w niedziele (godz. 10-22), z co najmniej 6 godziną przerwą między sobą (np. 10 i 16).

W przypadku braku wyzwań do wtorku do godziny 20:00 zgodnych ze wzorem gość przejmuje rolę gospodarza i do środy do godziny 20:00 wyznacza jeden termin na niedziele (godz. 10-22) oraz boisko w celu rozegrania spotkania. Wyzwanie nie podlega negocjacji ze strony pierwotnego gospodarza. O braku wyzwania należy poinformować Ambasadora zarządzającego daną ligą.

Jeśli drużyna gospodarzy nie ma możliwości zapewnienia boiska, za zgodą kapitana drużyny gości, jest możliwość zagrania na boisku neutralnym lub boisku drużyny gości.

Preferujemy grę w niedziele, ale dajemy możliwość wyboru terminu.

Gospodarz musi podać dwa terminy najpóźniej do wtorku poprzedzającego dzień wskazany w terminarzu.

Brak akceptacji jednego z terminów na 48h przed pierwszym możliwym terminem sprawia, że gospodarz sam dobrowolnie może narzucić, który termin jest obowiązujący. Dodatkowo, jeśli 24h przed meczem przeciwna drużyna nie potwierdzi w żaden udokumentowany sposób obecności, to drugiej stronie przysługuje walkower.

W przypadku problemów z kontaktem między kapitanami lub umówieniem meczu należy zgłosić się do swojego Ambasadora, który pomoże w ustaleniu terminu lub zasądzi walkower w wysokości 10:0 na niekorzyść drużyny unikającej gry.

Terminarz nie zabrania rozegrania wszystkich meczów na długo przed terminem. Gwarantuje jedynie, że każda drużyna na koniec sezonu rozegra taką samą liczbę spotkań. Nie ma możliwości rozegrać więcej lub mniej spotkań, niż wskazuje terminarz.

6.4.2. 5 Liga

W 5 lidze terminarz nie obowiązuje.

Drużyny w 5 lidze muszą rozegrać 50% meczów możliwych do rozegrania (min. 1 mecz z każdym).

6.5. Prawo gospodarza

Drużyna posiadająca stałą rezerwację może skorzystać z tzw. prawa gospodarza dającego możliwość rozegrania swojego spotkania domowego na tej rezerwacji. Oznacza to w praktyce, że gospodarz może rzucić tylko jedno wyzwanie, które będzie obowiązujące, lecz musi to uczynić nie później niż do wtorku do godziny 20:00 na 2 tygodnie przed terminem wskazanym w terminarzu.

6.5.1. 1 Liga

W 1 Lidze rezerwacja ta musi być w niedzielę w godzinach 16-21.

6.5.2. 2-4 Liga

W ligach 2-4 rezerwacja ta musi być w sobotę w godzinach 18-21 lub w niedzielę w godzinach 16-21.

6.6. Walkowery

Drużyna może oddać określoną liczbę walkowerów na sezon:
• 1-2 Liga: 4 walkowery
• 3-5 Liga: 6 walkowerów

Każdy następny walkower powoduje, że drużyna zostaje wyrzucona z ligi. Jednakże już za drugim razem, gdy drużyna odda walkowera zostaje ukarana minus 1 pkt.

§ 7. Przepisy meczowe

7.1. Reguły meczu

7.1.1. Czas trwania meczu

Gospodarz decyduje o czasie trwania spotkania. Ma on do wyboru grę 2x30 lub 2x35. Nie ma doliczonego czasu.

Kapitan gospodarzy powinien na 24h przed meczem poinformować kapitana gości o czasie gry, bez względu na zapis umieszczony w wyzwaniu w serwisie playarena.pl. Jeżeli tego nie zrobi, automatycznie ustalone jest, że mecz będzie rozgrywany 2x30 minut.

7.1.2. Wślizgi

W rozgrywkach Playarena Warszawa wślizgi są zabronione, chyba że obie strony wyrażą zgodę i wezmą odpowiedzialność za konsekwencje w przypadku kontuzji itp.

7.1.3. Obuwie do gry

Kategoryczny zakaz gry we wkrętach.

7.1.4. Rzuty od bramki i rzuty z autu

Rzut od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą.

7.1.5. Spalony

Gra bez “spalonego”.

7.1.6. Wykonywanie stałych fragmentów gry

Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5m od piłki. Stałe fragmenty gry wykonywane na połowie przeciwnika musi być wykonany po porozumieniu między drużynami lub po odczekaniu przynajmniej 15 sekund.

7.1.7. Ilość zawodników na boisku

Mecze rozgrywamy w systemie 6x6 (pięciu zawodników w polu + bramkarz) lub 5x5, 7x7, 8x8 (tylko po akceptacji warunku z obu stron). Brak akceptacji gry w systemie 5x5, 7x7 i 8x8 nie oznacza unikania spotkania. Takie spotkanie należy rozegrać w systemie 6x6. W 1 i 2 lidze mecze mogą odbywać się tylko i wyłącznie na boiskach 5+1.

7.1.8. Boisko i sprzęt

Za zapewnienie boiska do gry oraz piłki odpowiedzialny jest zespół gospodarzy. Boisko musi mieć profil w serwisie playarena.pl oraz być zatwierdzone przez Administrację. Gospodarz na maksymalnie 24 godziny przed meczem ma prawo bez zgody przeciwnika (ale musi poinformować) zmienić miejsce gry pod warunkiem, że znajduje się ono w zasięgu do 30 minut podróży komunikacją miejską od pierwotnie ustalonego boiska wedle oficjalnych rozkładów jazdy na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.

Spotkania w ramach warszawskiej Ligi Playarena odbywają się wyłącznie na zatwierdzonych boiskach w serwisie playarena.pl.

7.1.9. Stroje

Podczas umawiania spotkania kapitanowie powinni ustalić kolory strojów w jakich zagrają. W przypadku takiego samego koloru koszulek, gosodarze są zobowiązani do zorganizowania innych trykotów bądź znaczników.

7.1.10. Fair Play

Nadrzędna zasada, której wymagamy od zawodników grających w Lidze Playarena, to zasada Fair Play.

7.2. Obecność na meczu

Po każdym meczu kapitanowie drużyn uzupełniają obecność zawodników swojej drużyny podczas meczu. W formularzu pomeczowym wpisują także liczbę zdobytych przez poszczególnych zawodników bramek oraz wybierają piłkarza meczu z drużyny przeciwnej.

Uzupełnienie tych danych następuje w formularzu ustalania wyniku meczu. Tylko zawodnicy faktycznie grający w danym meczu dostają „obecność” od kapitana i tym samym uzyskują indywidualne punkty zawodnika.

Zawodnicy grający w meczu, a nie zarejestrowani w serwisie playarena.pl, narażają swoją drużynę na późniejsze konsekwencje.

7.3. Ustalanie wyniku

Na wprowadzenie wyniku drużyny mają czas do północy 7-go dnia po zakończeniu meczu. Specjalny licznik w szczegółach danego meczu, odmierza pozostały do wykonania tej czynności czas. Wprowadzanie wyniku po zakończonym meczu składa się z jednej lub dwóch rund głosowania. Zakładamy, że grają ze sobą 2 zespoły: A oraz B.

Runda pierwsza głosowania:
• po rozegranym meczu kapitan drużyny A uzupełnia w serwisie wynik spotkania.
• uzupełniony wynik trafia do akceptacji do kapitana drużyny B.
• jeżeli kapitan drużyny B zaakceptuje proponowany wynik to uzgodniony wynik przeliczany jest na punkty w tabeli ligowej, a ustalenie wyniku kończy się sukcesem. Jeśli jednak kapitan drużyny B nie zgodzi się na propozycję kapitana drużyny A i prześle do niego inną propozycję wyniku, następuje druga runda głosowania.

Runda druga głosowania (ostatnia):
• druga runda głosowania jest rundą ostateczną, dlatego przed wpisaniem ostatecznych propozycji zalecana jest konsultacja (w drodze bezpośredniego kontaktu) prawidłowego wyniku pomiędzy kapitanami zainteresowanych drużyn.
• po upewnieniu się, iż obaj kapitanowie zgadzają się co do ostatecznego wyniku kapitan drużyny A odsyła kapitanowi drużyny B poprawioną propozycję wyniku.
• po akceptacji ostatecznej propozycji wyniku meczu przez kapitana drużyny B, wynik meczu zostaje ostatecznie ustalony.
• w przypadku braku akceptacji wyniku meczu przez kapitana drużyny B, mecz zostaje uznany za niedogadany i jego wynik nie znajdzie się w tabeli.
• przy ustalaniu wyniku meczu nie ma znaczenia, który z kapitanów jako pierwszy wyśle propozycję wyniku.

Uwaga: W przypadku wysłania wyniku przez jednego z kapitanów i braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony drugiego kapitana, w wyznaczonym do wprowadzenia wyniku czasie, wynik zaproponowany zostanie wpisany do tabeli ligowej i uznany za ostateczny wynik meczu. Ósmego dnia wynik zostanie zaakceptowany automatycznie. Jeśli po 10 dniach wynik nie zostanie zaakceptowany prosimy o kontakt z Ambasadorem zarządzającym daną ligą.

W przypadku zablokowania meczu (dwukrotne odrzucenie wyniku) obie drużyny zostaną ukarane minus 1 pkt. Jeżeli wynik nie zostanie zaakceptowany w wyznaczonym terminie, ambasador przypomina drużynie jednocześnie przedłużając czas na wpisanie wyniku. Jeżeli sytuacja się powtarza, drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek.

7.4. Zawodnik meczu

Po zakończonym meczu każdy kapitan w imieniu całej drużyny musi zagłosować na najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej. Kapitanowie biorą przy tym pod uwagę opinię członków swojej drużyny, a ich głos jest wyrazem głosowania wewnątrz drużyny. Wyboru kapitanowie dokonują w formularzu ustalania wyniku meczu.

Jeżeli zawodnik meczu zostanie przyznany osobie, która nie grała w meczu, kapitan drużyny poszkodowanej musi zgłosić to ambasadorowi zarządzającemu rozgrywkami.

7.5. Indywidualne punkty zawodnika

Punkty przypisywane są również do indywidualnego profilu każdego zawodnika.
Za każdy rozegrany mecz ligowy zawodnik otrzymuje 1 pkt.
Jeżeli mecz jest wygrany, zawodnik otrzymuje dodatkowo 3 pkt.
Jeżeli mecz zakończył się remisem, zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
Najlepszy zawodnik spotkania otrzymuje jeszcze dodatkowo 2 pkt.
W jednym meczu zawodnik może zatem zdobyć maksymalnie 6 pkt.
Za mecz towarzyski zawodnicy otrzymują 1 punkt, niezależnie od jego wyniku.

7.6. Weryfikacja zawodników

W meczu ligowym wystąpić mogą tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni Ambasadorowi przed startem rundy.

Jeśli przed meczem wydaje Wam się, że w drużynie przeciwnej może być niezarejestrowany zawodnik, powinniście zgłosić to kapitanowi drużyny przeciwnej. To ważne, by sprawę wyjaśnić przed spotkaniem, ponieważ jeśli przystąpicie do gry, wiedząc o niezarejestrowanym zawodniku w zespole przeciwnym, nie macie prawa żądać walkowera.

Jeśli przy zgłoszeniu podejrzanej sytuacji, kapitan przeciwnika stwierdzi, że wszystko jest w porządku, a później okaże się, że w meczu był jednak udział nieuprawniony zawodnik, macie 48 godziny od zakończenia meczu na zgłoszenie sprawy Ambasadorom i ubieganie się o walkower.

W przypadku udowodnienia gry zawodnika nieuprawnionego, Ambasador zarządzający daną ligą (w pierwszym przypadku) odejmuje drużynie, w której barwach grał nieuprawniony zawodnik minus 10 pkt. Jeżeli sytuacja się powtórzy (drugi przypadek), drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek. Wszystkie pozostałe jej mecze zostają zweryfikowane jako walkower w wysokości 10:0. Wyniki meczów rozegranych pozostają bez zmian.

7.7. Odwołanie meczu

Spotkanie ligowe można odwołać najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem meczu. Drużyna poszkodowana przejmuje role gospodarza i wyznacza jeden termin na niedziele (godz. 10-21). Wyzwanie nie podlega negocjacji. Na rozegranie takiego spotkania, obie drużyny mają 3 tygodnie.

Aby to zrobić należy wysłać wiadomość o odwołaniu meczu do Ambasadora zarządzającego daną ligą oraz powiadomić o tym fakcie kapitana zespołu rywali. Należy go powiadomić poprzez wysłanie mu wiadomości prywatnej na portalu lub przekazać mu tę informację poprzez telefon/sms/facebook.

Odwołany mecz zostaje wykasowany z bazy danych. Każda drużyna w ciągu jednego sezonu może dwukrotnie skorzystać z takiej możliwości.

7.8. Niestawienie się

Zespół, który nie stawi się na meczu w umówionym terminie i miejscu zostaje ukarany walkowerem w wysokości 10:0 oraz karą finansową w wysokości 50 zł w przypadku pierwszej takiej sytuacji, 100 zł przy drugiej, 200 zł przy trzeciej, a czwarta oznacza wykluczenie z rozgrywek. Jeżeli drużyna nie mogąca stawić się na meczu, poinformuje o tym rywala na min. 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem, zostanie ukarana jedynie walkowerem 10:0.

§ 8. Aktywność

8.1. Dzienne limity rozgrywanych meczów

Każda drużyna może w ciągu jednego dnia rozegrać maksymalnie dwa mecze ligowe, jednakże w tym samym dniu nie można rozegrać dwóch meczów ligowych z tą samą drużyną. Takie mecze zostaną anulowane przez Administratora Rozgrywek.

8.2. Maksymalna liczba meczów w sezonie między drużynami A i B

8.2.1. 1-4 Liga

W ciągu trwania sezonu drużyny muszą rozegrać mecz i rewanż.

8.2.3. 5 Liga

W ciągu trwania sezonu drużyny mogą rozegrać ze sobą po 2 mecze.

8.2.3. 6 Liga

Nie można rozgrywać meczów ligowych.

8.3. Rotacje w trakcie sezonu

Istnieje możliwość awansu do wyższej ligi w trakcie sezonu, w przypadku gdy spełnione zostają następujące warunki:
• zwolniło się miejsce w wyższej lidze;
• drużyna jest liderem swojej ligi;
• drużyna decyduje się na przejęcie bilansu i terminarzu drużyny, którą zastępuje;
• drużyna musi uiścić ewentualną różnicę w opłacie weryfikacyjnej.

Taka rotacja może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie w trakcie przerwy między rundą jesienną a wiosenną.

8.4. Nieaktywność

8.4.1. 1-2 Liga

Nieaktywna drużyna nie wykazuje chęci gry i notorycznie odmawia gry. W przypadku pięciokrotnego ukarania walkowerem drużyna zostaje usunięta z rozgrywek. Wszystkie jej mecze pozostałe do rozegrania według terminarza zostają zweryfikowane jako walkowery. Mecze które zostały rozegrane pozostają w systemie w formie niezmienionej.

8.4.2. 3-5 Liga

Nieaktywna drużyna nie wykazuje chęci gry i notorycznie odmawia gry. W przypadku siedmiokrotnego ukarania walkowerem drużyna zostaje usunięta z rozgrywek. Wszystkie jej mecze pozostałe do rozegrania według terminarza zostają zweryfikowane jako walkowery. Mecze które zostały rozegrane pozostają w systemie w formie niezmienionej.

8.4.3. 6 Liga

Drużyna, która nie rozegrała meczu przez 30 dni zostaje uznana za nieaktywną (nie dotyczy okresu letniego i zimowego).

§ 9. Postanowienia końcowe i dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości regulaminu lub jego punktów w dowolnym momencie.
2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Ambasadorowie.

 

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement