PL6
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin Polskiej Ligi Szóstek

Po ostatnim bardzo udanym sezonie 2018/2019 postanowiliśmy ułatwić organizację meczów Polskiej Ligi Szóstek i wprowadzić regulamin naszych rozgrywek. Ma on na celu wyjaśnienie i ułatwienie systemu rozgrywek. Jest to kolejny kamień milowy by zrobić krok do przodu. A zatem kierownicy, trenerzy, zawodnicy reprezentacji miast zapraszamy lektury.

OGÓLNOPOLSKI REGULAMIN ROZGRYWEK 

POLSKIEJ LIGI SZÓSTEK

PUNKT  1

OGÓLNE ZASADY PL6

§1. Udział w PL6 mają zagwarantowane wszystkie reprezentacje utworzone w miastach  występujących w rozgrywkach Playarena Premium.

§2. W reprezentacjach miast mają prawo występować wszyscy zawodnicy zgłoszeni w danym sezonie do rozgrywek ligowych Playarena Premium w swoich miastach

- zawodnik występujący w rozgrywkach Playarena Premium w więcej niż jednym mieście może podczas trwania sezonu reprezentować obligatoryjnie tylko jedno miasto.

§3. Każda drużyna przystępująca do meczu czy też turnieju  musi składać się z minimum 6 a maksymalnie z 12 zawodników. Drużyna oprócz zawodników może mieć oficjalnie maksymalnie 3 osoby funkcyjne w tym obowiązkowo kierownika drużyny. 

§4. Drużyny między sobą mogą rozegrać oficjalnie dwa mecze w danym sezonie (jesień – wiosna). Odstępstwem od tej reguły są spotkania podczas turniejów. Mecze te będą się zaliczały do klasyfikacji za dany sezon, jak również do Tabeli Wszechczasów.

§5. Ustala się górną granicę wpisowego uprawniającego do występu w turnieju w wysokości 300zł. W ramach wpisowego organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom turnieju:

- pomoc medyczną;

- obsadę sędziowską;

- dwa komplety narzutek w różnych kolorach po 12 sztuk;

- napoje chłodzące lub ciepłe (w zależności od terminu rozegrania meczu – turnieju);

- szatnie;

- medale, puchary lub inne upominki dla pierwszej trójki turnieju (nagrody indywidualne w gestii organizatora).

§6. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia transmisji live z losowania grup turniejowych i udostępnienie jej na ogólnodostępnej stronie Facebook'owej dla wszystkich zainteresowanych drużyn.

§7. Zaleca się przeprowadzenia transmisji live z meczów i turniejów PL6.

§8. Terminy spotkań pomiędzy reprezentacjami miast a w szczególności planowanych turniejów  winny być zgłoszone do Ambasadora odpowiedzialnego w Playarena za PL6 w miarę możliwości przed oficjalnym rozpoczęciem każdej z rund danego sezonu. Pozwoli to na dopasowanie terminarzy rozgrywek w poszczególnych miastach, w których funkcjonują reprezentacje .

§9. Dla celów PL6 zostanie stworzona zamknięta grupa na FB lub na stronie playarena.pl, na której to będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące planowanych jak i rozegranych meczów pomiędzy reprezentacjami miast, turniejów. Również aktualne tabele na dany sezon, Tabela Wszechczasów oraz klasyfikacja strzelców na dany sezon.

§10. O kształcie turnieju decyduje organizator:

- ilość uczestniczących reprezentacji;

- ilość grup;

- drabinka turniejowa;

- czas trwania spotkań.

§11. Punkty za mecze reprezentacji:

- turniej;

* zwycięstwo 3 pkt.;

* remis 1 pkt.

W turnieju każda z drużyn uczestniczących musi rozegrać równą liczbę spotkań (np. w przypadku turnieju na 8 drużyn, ekipy z miejsc 1-2 w swoich grupach grają o miejsca 1-4, natomiast ekipy z miejsc 3-4 w swoich grupach grają o punkty w tabeli PL6 w meczach o miejsca 5-8) 

- Mecze pełnowymiarowe (oficjalne zgłoszone ambasadorowi odpowiedzialnemu w Playarena  za PL6)

* zwycięstwo 3 pkt.

* remis 1 pkt.

w/w mecze obowiązkowo musi prowadzić sędzia w innym przypadku zdobyte pkt nie będą zaliczane do klasyfikacji PL6

§12. Na orlikach i innych obiektach,  gdzie odbywać się będzie mecz-turniej, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

PUNKT 2 

ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ I TURNIEJÓW PL6 

§1. Czas trwania pojedynczego spotkania min. 2x30min z 15 minutowa przerwą . Spotkania w turniejach nie mogą być krótsze niż min.1x15 min.

§2. Spotkania rozgrywane są na boiskach wyznaczonych przez organizatora. Boiska powinny być ze sztuczną nawierzchnią. W przypadku rozegrania meczu/turnieju na innym boisku  niż „orlik”. Organizator musi zadbać o jego dostateczne oznaczenie (głównie chodzi o linie boczne, końcowe, pole karne i środek boiska – dopuszcza się oznaczenie za pomocą czapeczek).

§3. Kierownik  drużyny zobowiązany jest przedstawić  formularz zgłoszeniowy drużyny (skład drużyny, numer na koszulce, kolory strojów i nr dowodu osobistego (który zawodnik musi mieć przy sobie przyjeżdżając na mecz czy turniej) w formie elektronicznej w terminie podanym przez organizatora i wysłać go pod  wskazany adres mailowy przez organizatora lub Ambasadora prowadzącego PL6 w rozgrywkach playarena.pl. Formularz musi zawierać informacje dotyczące RODO.

§4. Obowiązują  aktualne przepisy gry w piłkę nożną z modyfikacją dotyczącą kar minutowych za czerwoną (4 minuty)  i zółtą kartkę dla drużyny ukaranego zawodnika (1 minuta)

- Obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem, który będzie karany rzutem wolnym bezpośrednim, żółta kartką i karą 1 minuty dla zawodnika wykonującego wślizg (z wyjątkiem gry wślizgiem przez bramkarza we własnym polu karnym);  

- Wznowienie gry z autu nogą z lub zza linii bocznej (mur drużyny przeciwnej 5m od piłki);                    

- Zmiany zawodników powrotne, zejście zawodników w wyznaczonej strefie zmian. Dodatkowy zawodnik na boisku skutkuje karą dla drużyny, która będzie grała w osłabieniu przez 1 minutę. Gra zostaje wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.     ;
                                                                                                  
- Rzut karny: Jeżeli rzut karny wykonywany jest podczas regulaminowego czasu spotkania, wtedy karny wykonywany jest tradycyjnie. Natomiast jeżeli rzuty karne rozstrzygają o wyniku spotkania, wtedy wykonujemy "karne przedlużone" (czas wykonania max 10 sekund);                                        

* Wszyscy zawodnicy, poza wykonującym rzut karny, znajdują się za środkiem boiska;                                                                

* Bramkarz nie może opuszczać pola karnego w przypadku karnych rozstrzygających o wyniku spotkania;                                         

* Po nie wykorzystanym rzucie karnym, gra zostaje wznowiona z ziemi z pola bramkowego;

- Bramkarz wznawia grę z ziemi z pola bramkowego (piłka nie musi opuścić pola karnego)                                    

- Odległość muru od piłki przy rzucie wolnym i rożnym wynosi 5 metrów;

§5. Dekompletacja drużyny następuje w momencie gdy na polu gry pozostaje mniej niż 4 zawodników. W momencie wykluczenia z gry trzeciego zawodnika tej samej drużyny sędzia musi zakończyć mecz i przyznać walkower - 3 punkty.

a) Wynik zawodów zostaje zweryfikowany jako 3:0 przeciwko drużynie, która w czasie meczu została zdekompletowana. Dopuszcza się utrzymanie wyniku z boiska, jeśli w momencie zakończenia zawodów był on korzystniejszy.

§6. Zespoły muszą rozgrywać mecze w jednolitych koszulkach. W przypadku nie posiadania strojów  fakt ten należy zgłosić organizatorowi, który udostępni znaczniki takiej drużynie.

a) W przypadku strojów o takim samym kolorze, znaczniki zakłada drużyna, która przegra losowanie (losowanie monetą przez sędziego meczu).

§7. Kierownik drużyny , zobowiązany jest po zakończonym spotkaniu  podać strzelców bramek swojej drużyny organizatorowi jeśli taki wymóg istnieje.

§8. W turnieju w przypadku równej ilości punktów, o kolejności decyduje kolejno: bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi  drużynami, różnica bramek, większa ilość bramek zdobytych, "mała tabela" i w ostateczności rzuty karne.

- W tabeli na dany sezon i wszechczasów w razie równej ilości punktów o tym która drużyna zajmie wyższe miejsce decyduje ilość rozegranych spotkań. Im mniej meczów rozegranych, tym wyższe miejsce w tabeli. W razie braku rozstrzygnięcia liczy się mecz bezpośredni.

PUNKT 3

SĘDZIOWIE: KARY INDYWIDUALNE/ZESPOŁOWE W PL6

§1. Spotkania prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

§2. Sędzia zobowiązany jest do odnotowywania strzelców bramek i zawodników ukaranych wykluczeniem z gry.

§3. Sędzia zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną  ma prawo napominać (żółta kartka) i wykluczać zawodników (czerwona kartka).

a) Zawodnik, który otrzymał  automatycznie czerwoną kartkę musi opuścić boisko (na opuszczenia boiska zawodnik ma 2 minuty) i zejść na trybuny, a drużyna przez 4 minuty gra w osłabieniu – bez względu na to czy osłabiona drużyna zdobędzie czy też utraci bramkę lub bramki. Po upływnie kary na boisko wchodzi zawodnik rezerwowy (nie może to być zawodnik ukarany czerwoną kartką).

b) Zawodnik, który otrzymuje drugą żółtą kartkę w tym samym meczu zostaje automatycznie ukarany czerwoną kartką, a jego drużyna gra przez 4 minuty w osłabieniu. Reszta procedur jak w pkt a).

§4. Kary dla zawodników ukaranych czerwoną kartka:

a) Zawodnik ukarany automatycznie czerwona kartką może na wniosek sędziego zostać decyzją organizatora ukarany zawieszeniem w kolejnych spotkaniach swojej drużyny. Do zakończenia turnieju włącznie.

§5. Organizator ma prawo wycofać w trakcie jak i nie dopuścić do udziału w turnieju drużynę, której zawodnicy zachowują się agresywnie wobec innych uczestników, organizatorów czy też kibiców. Wdają się w bójkę lub są pod wpływem dużego upojenia alkoholowego. Wpisowe tej drużyny  nie ulega zwrotowi. Ponadto drużyna zostanie ukarana ujemnymi punktami (-10pkt), które będą odjęte z tabeli turniejowej,. Podobnie jak w tabeli za dany sezon i Tabeli Wszechczasów. 

§6. Decyzje sędziego wynikające z  przepisów gry w piłkę nożną podjęte w czasie meczu są niepodważalne i ostateczne.

§7. Drużyna, która zgłosiła się do turnieju i została przez organizatora rozlosowana i przydzielona do grupy turniejowej obligatoryjnie musi wziąć w nim udział.

a) Na drużynę, która pomimo tego, że uczestniczyła w losowaniu wycofa się z turnieju lub na niego nie przyjedzie. Zostaną nałożone następujące konsekwencje:

- O ile wpisowe zostało wpłacone – przepada na poczet organizacji turnieju;

- Drużyna zostaje ukarana ujemnymi punktami  (-5 pkt i bramki 0:10) Które zostaną odjęte i zapisane w tabeli na dany sezon i w Tabeli Wszechczasów;

- W czasie turnieju za nieodbyte mecze (walkowery z powodu nie pojawienia się drużyny) nie przysługują innym drużynom żadne punkty.

PUNKT 4

ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK PL6

§1. Pierwsze trzy reprezentacje  w tabeli oraz najlepszy strzelec po zakończeniu sezonu zostaną wyróżnione przez Playarena.

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement