Ligowe
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin rozgrywek w Grudziądzu - sezon 2017/2018

§ 1. Organizator 

Organizatorem rozgrywek jest:

Polska Federacja Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena”
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław

Z Organizatorem należy kontaktować się za pośrednictwem Ambasadorów Playarena:

- Karol Szczygieł (główny)
- Mateusz Cieszyński
- Bartosz Wasielewski
- Kamil Krasny
- Paweł Klajn
 

§ 2. Przepisy ogólne 

2.1.  Fair Play

Naczelną zasadą rozgrywek Playarena jest Fair Play.
Wszelkie przypadki naruszenia nietykalności cielesnej zawodników powinny zostać zgłoszone organom ścigania.
Sprawcy będą karani dożywotnim wykluczeniem z rozgrywek.
Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich kibiców podczas meczów.
Ambasadorowie mają prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek, w przypadku nieodpowiedniego zachowania jej zawodników lub kibiców.

2.2. Rozgrywki Playarena

W rozgrywkach Playarena można uczestniczyć w jednym typie lig miejskich:
• Liga Nike Playarena Premium

2.3. Jeden sezon = 4 rundy

Sezon ligowy trwa od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Jest on podzielony na cztery rundy. Każda z nich jest odrębną rywalizacją o dodatkowe tytuły i nagrody. Sezon składa się z następujących rund:

• Letnia „Summer Power” sierpień-wrzesień
Zwycięzcą zostaje drużyna, która wygra najwięcej spotkań ligowych.

• Jesienna „Mistrzostwo Jesieni” październik-listopad
Zwycięzcą zostaje lider tabeli z dnia 30 listopada.

• Zimowa „Puchar Wintertoto” grudzień-luty
Zwycięzcami są trzy ligi, które rozegrają najwięcej spotkań ligowych.

• Wiosenna „Final Round” marzec-czerwiec
Zwycięzcami są mistrzowie każdej ligi na koniec sezonu.

Ligi funkcjonują niezależnie od rund, które są dodatkiem do całorocznej rywalizacji. Tabele ligowe nie będą w żaden sposób dzielone podczas sezonu.

2.4. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w grudziądzkich  rozgrywkach Playarena jest: zarejestrowanie konta zawodnika z prawdziwymi danymi osobowymi w serwisie Playarena.pl poprawne uzupełnienie karty zawodnika, stworzenie profilu własnej drużyny (lub dołączenie do składu drużyny, która posiada już swój profil w serwisie) oraz zapisanie drużyny do 2 ligi grudziądzkich rozgrywek w serwisie Playarena.pl. Jeżeli zostanie to wykonane to zapraszamy o kontakt z ambasadorem odpowiedzialnym za rozgrywki ligowe.

W przypadku łamania tego punktu regulaminu, Administrator Rozgrywek może wykluczyć zawodnika i drużynę, w której gra, z rozgrywek lub usunąć konto w serwisie.

Każdy zawodnik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. W przypadku jeśli zawodnik będzie posiadał kilka kont w serwisie, wszystkie te konta (oprócz „konta głównego”) zostaną mu usunięte, a sam zawodnik może zostać zawieszony w rozgrywkach przez Ambasadora.

2.5. Kategorie wiekowe

W grudziądzkich rozgrywkach Playarena może grać każdy kto ukończył 13 lat, bez podziału na kategorie wiekowe. Jednakże większość zawodników w drużynie powinna mieć ukończone 16 lat.

2.6. Zdrowie zawodników

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach grudziądzkich rozgrywkach Playarena oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikłe z tego wypadki. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

2.7. Wizerunek marketingowy

Użytkownik, umieszczając w swoim Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania zamieszczonych przez tego Użytkownika treści a w szczególności wizerunków w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów przez Administratora lub na użytek Administratora.

Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji dotyczących produktów lub usług od Serwisu lub od innych podmiotów współpracujących z Serwisem (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji (w tym także informacji i komunikatów w formie załącznika do poczty elektronicznej) oraz za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznych połączeń głosowych oraz innych kanałów o których Użytkownik umieścił informacje na Profilu.

Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług Serwisu oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Każdy zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora do celów marketingowych swojego wizerunku utrwalonego w formie fotograficznej lub filmowej podczas meczów Playarena oraz powiązanych z rozgrywkami eventów.

2.8. Ambasadorowie

Wszelkie pytania, problemy oraz kwestie sporne należy zgłaszać do Ambasadorów, którzy wspólnie opiekują się ligami w mieście.


§ 3. Playarena Premium 

3.1. Czym jest Playarena Premium?

Playarena Premium jest usługą płatną, która została wprowadzona, aby ograniczyć udział nieaktywnych oraz nieuczciwych drużyn w rozgrywkach Playarena. Udział w Playarena Premium wiąże się z uiszczeniem „opłaty weryfikacyjnej”, która zostaje przeznaczona na funkcjonowanie Polskiej Federacji Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena”, rozgrywek Playarena w Grudziądzu, rozwój serwisu Playarena.pl oraz nagrody dla najlepszych drużyn na zakończenie sezonu. Zapisy do rozgrywek Premium są ograniczone.
 

§ 4. Zapisy 

4.1. Zapisy drużyn do rozgrywek Playarena.

Sezon 2017/2018 rozpoczyna się w mieście z dniem 21 sierpnia, a kończy 30 czerwca 2018 roku.

4.2. Czas na rozegranie meczu.

Drużyna aktywna to drużyna, która w swoim składzie ma wymaganą minimalną liczbę zawodników.
Drużyna składająca się z mniejszej liczby zawodników niż wymagalne minimum, jest drużyną nieaktywną i nie może rozgrywać meczów do czasu skompletowania składu (nazwy nieaktywnych drużyn oznaczone są w tabelach ligowych czerwonym kolorem).

4.3. Zmiana nazwy drużyny.

Aby zmienić nazwę drużyny w portalu należy dokonać opłaty 10,00 zł na konto Playarena.

Nazwa / Imię i nazwisko: „Playarena” Sp. z o.o.
Adres: ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
Numer rachunku odbiorcy: 56 1030 0019 0109 8533 0001 5750
Nazwa banku: BH Sektor Bankowości Detalicznej
Kwota: 10,00 zł
Tytuł płatności: Stara nazwa drużyny, Nowa nazwa drużyny.

Po dokonaniu opłaty, nazwa drużyny zostanie zmieniona w serwisie. Aby przyśpieszyć ten proces należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do Ambasadora oraz na adres mailowy pomoc@playarena.pl. Nazwa drużyny nie może pokrywać się z nazwą innego zespołu, który funkcjonuje już w serwisie. Można to sprawdzić w wyszukiwarce drużyn na portalu: http://playarena.pl/search/team/search_type/3.
 

§ 5. Drużyna i zawodnicy 

5.1. Uzupełnione karty zawodników

Wszystkie osoby zapisane do zespołu, muszą posiadać uzupełnioną kartę zawodnika. Za uzupełnienie karty zawodnika rozumie się:

• podanie prawdziwych danych osobowych;
• dodanie zdjęcia profilowego (z widoczną twarzą);
• wpisanie poprawnej daty urodzenia;
• wybranie numeru na koszulce i pozycji na boisku.

Drużyna, która będzie posiadała w swoim składzie zawodników z niepoprawnie uzupełnionymi kartami profilowymi, zostanie zbanowana i nie będzie mogła rozgrywać meczów ligowych oraz towarzyskich, aż do momentu uzupełnienia danych. Każdy zawodnik w drużynie powinien być oznaczony innym numerem.

5.2. Kapitan zespołu

Każda drużyna musi posiadać w portalu swojego kapitana. Spełnia on bardzo ważną funkcję, ponieważ do jego obowiązków należy:

• zgłaszanie zespołu do rozgrywek;
• umawianie meczów ligowych i towarzyskich;
• zatwierdzanie wyników meczów;
• zarządzanie składem;
• dbanie o zachowanie swoich zawodników;
• kontakt z Ambasadorami / Administracją rozgrywek.

Kapitan musi mieć w profilu podany numer telefonu do kontaktu oraz połączyć profil Playarena.pl z Facebookiem lub wyznaczyć osobę reprezentującą go na grupie kapitanów. W razie zmiany kapitana drużyna ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Ambasadora.

5.3. Liczba zawodników w drużynie

W drużynie mogą grać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu Playarena.pl. Aby móc rozgrywać mecze zespół powinien liczyć minimalnie 6 osób. Nie ma natomiast maksymalnego limitu zawodników, jacy mogą znaleźć się w składzie drużyny.

UWAGA: w turniejach finałowych Mistrzostw Polski Ligi Nike Playarena kadra drużyny będzie mogła liczyć maksymalnie 12 zawodników.

5.4. Liczba drużyn przypadających na jednego zawodnika

Każdy zawodnik rozgrywek Playarena w Grudziądzu może być członkiem jednej drużyny!

5.5. Ile razy w ciągu sezonu mogę zmienić drużynę, w której gram?

Zawodnik może zmienić przynależność klubową dwa razy w sezonie.

W razie złamania limitu zawodnik zostaje wykluczony z rozgrywek do końca sezonu, jednakże istnieje opcja wyjścia ponad limit i przeprowadzenie transferu poza okienkiem transferowym, w wypadku gdy zawodnik nie rozegrał ani jednej minuty w poprzednim klubie.

Okresem na przeprowadzenie transferu jest okienko przedsezonowe oraz przerwa zimowa (okienko między rundą jesienną a rundą wiosenną).

Wykonywanie transferów poza wyznaczonymi terminami będzie skutkować odjęciem 3 punktów za każde spotkanie rozegrane przez nieuprawnionego zawodnika (nie zależnie czy wygrane czy przegrane !).

NIE MA LIMITU, JEŚLI CHODZI O ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH TRANSFERÓW PODCZAS OKIENKA TRANSFEROWEGO!

Kapitan drużyny może pozyskać maksymalnie dwóch zawodników poza okienkiem transferowym, jeżeli zawodnicy są aktualnie bez klubu i nie występowali w obecnym sezonie w żadnej z drużyn.

Ponadto przeprowadzony transfer musi zostać wpisany na grupie kapitanów, nie zrobienie tego skutkuje uznaniem transferu za nieważny i w przypadku gdy taki zawodnik rozegra spotkanie, zostaje automatycznie przyznany walkower na korzyść rywali. Transfer należy potwierdzić w następujący sposób:

''Imię i nazwisko (Drużyna A > Drużyna B)"
"Imię i nazwisko (bez klubu)"

5.6. Wycofanie się drużyny

W sytuacji, gdy drużyna zdecyduje się wycofać, to nikt jej nie zastępuje. Drużyny, które z nimi nie zdążą rozegrać spotkania otrzymują walkowery.

UWAGA! Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że w trakcie rozgrywek wycofa się jakiś zespół to odpowiedzialność ponosi kapitan wraz z zawodnikami! Każdy przypadek będzie badany przez ambasadorów. Istnieje taka możliwość, że wszyscy członkowie zespołu nie zagrają do zakończenia sezonu w innym klubie!
 

§ 6. Przepisy ligowe 

6.1. Punktacja w tabeli

Za zwycięstwo w meczu ligowym drużyna otrzymuje do tabeli trzy punkty. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują po jednym punkcie. Za porażkę punkty nie są przyznawane.

6.2. Kolejność w tabeli

Przy ustalaniu kolejności w tabeli ligowej bierzemy pod uwagę kolejno:

• ilość zdobytych punktów w lidze;
• bilans zdobytych/straconych bramek;
• większa ilość zdobytych bramek;
• wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

6.3. Zasady awansów i spadków

6.3.1. 1 liga Premium

- 1 zespół zdobywa tytuł Mistrza Grudziądza
- Awans na Mistrzostwa Polski zespoły otrzymują według oddzielnych ustaleń.
- 7 i 8 zespół spada do II Ligi

6.4. Terminarz

W grudziądzkiej Lidze Nike Playarena Premium, w ligach 1-2, obowiązuje terminarz. Terminarz informuje o maksymalnej dacie rozegrania spotkania. Każda drużyna w lidze musi rozegrać:

- 1 liga - 16 drużyn = 32 mecze (każdy zespół zagra po dwa razy z każdym)

Terminarz jest elastyczny - gracie gdzie i kiedy się umówicie, ale nie później niż w dniu wskazanym w terminarzu.

Na rozegranie kolejki będzie tydzień. Ambasador odpowiedzialny za rozgrywki ligowe w poniedziałek będzie przypominał jaka kolejka ma miejsce. Kapitan gospodarzy będzie musiał podać w komentarzu trzy terminy, które pasują jego ekipie. W odpowiedzi na ten komentarz kapitan gości będzie musiał wybrać jeden. Nierozegranie meczu grozi walkowerem.

Drużyna, która jest gospodarzem ma obowiązek podania 3 terminów rozegrania meczu. Terminy nie muszą być podane od razu do wyboru. Dozwolone jest podanie terminów osobno, po kolei, wedle uznania gospodarza.

W przypadku nie podania kolejno 2. lub/i 3. terminu, jeśli 1. nie został zaakceptowany, zostaje przyznany walkower na korzyść gości.

W przypadku, gdy żaden termin nie pasuje drużynie gości, przyznawany zostaje walkower na korzyść gospodarzy. Istnieje jednak opcja rozegrania spotkania w terminie zaproponowanym przez drużynę gości, na co nie musi zgodzić się drużyna gospodarzy.

Istnieje opcja przełożenia meczu do rozegrania na następny tydzień. Limit przełożonych meczów na rundę wynosi 3 spotkania. „Punkt” do limitu zostaje przyznany tylko drużynie, z czyjej winy spotkanie zostało przełożone.

Nie wpisanie meczu na grupie kapitanów jako przełożony skutkuje walkowerem na korzyść gości.

Walkowery oraz przełożone mecze liczą się od daty wprowadzenia zmian regulaminowych (31.10.2017r)

Terminarz nie zabrania rozegrania wszystkich meczów na długo przed terminem. Gwarantuje jedynie, że każda drużyna na koniec sezonu rozegra taką samą liczbę spotkań. Nie ma możliwości rozegrania więcej lub mniej spotkań niż wskazuje terminarz.

6.5. Główne zasady

W rozgrywkach Ligi Nike Playarena obowiązują zasady piłki nożnej według regulaminu PZPN z wyłączeniem zasad: spalonego, wykonywania autów, dokonywania zmian, odległości zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonania stałych fragmentów gry, która powinna wynosić przynajmniej 5 metrów.
 

§ 7. Przepisy meczowe 

7.1. Reguły meczu

7.1.1. Czas trwania meczu

Mecz ligowy trwa 2x 30 minut.

Drużyny zobowiązane są przed meczem do wyznaczenia osoby wiarygodnie mierzącej czas.

7.1.2. Ilość zawodników na boisku

Mecze rozgrywamy w systemie 6x6 (pięciu zawodników w polu + bramkarz).

7.1.3. Boisko i sprzęt

Za zapewnienie boiska do gry oraz piłki odpowiedzialny jest zespół gospodarzy.
Spotkania w ramach grudziądzkiej Ligi Nike Playarena odbywają się wyłącznie na terenie Miasta Grudziądz.

7.1.4. Stroje

Podczas umawiania spotkania kapitanowie powinni ustalić kolory strojów w jakich zagrają.

7.1.5. Fair Play

Nadrzędna zasada, której wymagamy od zawodników grających w ligach Playarena, to zasada Fair Play.

W przypadku rażących naruszeń zasad Fair Play, takich jak bójka na boisku, wybicie strzału na bramkę ręką przez zawodnika z pola itp., zawodnik zostaje ukarany zakazem gry do końca meczu.

Istnieje możliwość dalszych kar, w zależności od rangi wykroczenia.

7.2. Obecność na meczu

Po każdym meczu kapitanowie drużyn uzupełniają obecność zawodników swojej drużyny podczas meczu. W formularzu pomeczowym wpisują także liczbę zdobytych przez poszczególnych zawodników bramek oraz wybierają piłkarza meczu z drużyny przeciwnej.

Uzupełnienie tych danych następuje w formularzu ustalania wyniku meczu. Tylko zawodnicy faktycznie grający w danym meczu dostają „obecność” od kapitana i tym samym uzyskują indywidualne punkty zawodnika.

Zawodnicy grający w meczu, a nie zarejestrowani w serwisie Playarena, narażają swoją drużynę na późniejszą w postaci zweryfikowania meczu jako walkower na korzyść przeciwnej drużyny, a także zawieszenia.

7.3. Ustalanie wyniku

Na wprowadzenie wyniku drużyny maja czas do północy 7-go dnia po zakończeniu meczu. Specjalny licznik w szczegółach danego meczu, odmierza pozostały do wykonania tej czynności czas. Wprowadzanie wyniku po zakończonym meczu składa się z jednej lub dwóch rund głosowania. Zakładamy, że grają ze sobą 2 zespoły: A oraz B.

Runda pierwsza głosowania:

• po rozegranym meczu kapitan drużyny A uzupełnia w serwisie wynik spotkania.
• uzupełniony wynik trafia do akceptacji do kapitana drużyny B.
• jeżeli kapitan drużyny B zaakceptuje proponowany wynik to uzgodniony wynik przeliczany jest na punkty w tabeli ligowej, a ustalenie wyniku kończy się sukcesem. Jeśli jednak kapitan drużyny B nie zgodzi się na propozycję kapitana drużyny A i prześle do niego inną propozycję wyniku, następuje druga runda głosowania.

Runda druga głosowania (ostatnia):

• druga runda głosowania jest rundą ostateczną, dlatego przed wpisaniem ostatecznych propozycji zalecana jest konsultacja (w drodze bezpośredniego kontaktu) prawidłowego wyniku pomiędzy kapitanami zainteresowanych drużyn.
po upewnieniu się, iż obaj kapitanowie zgadzają się co do ostatecznego wyniku kapitan drużyny A odsyła kapitanowi drużyny B poprawioną propozycję wyniku.
• po akceptacji ostatecznej propozycji wyniku meczu przez kapitana drużyny B, wynik meczu zostaje ostatecznie ustalony
• w przypadku braku akceptacji wyniku meczu przez kapitana drużyny B, mecz zostaje uznany za niedogadany i jego wynik nie znajdzie się w tabeli.
• przy ustalaniu wyniku meczu nie ma znaczenia, który z kapitanów jako pierwszy wyśle propozycję wyniku.

Uwaga: W przypadku wysłania wyniku przez jednego z kapitanów i braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony drugiego kapitana, w wyznaczonym do wprowadzenia wyniku czasie, wynik zaproponowany zostanie wpisany do tabeli ligowej i uznany za ostateczny wynik meczu. Ósmego dnia wynik zostanie zaakceptowany automatycznie. Jeśli po 10 dniach wynik nie zostanie zaakceptowany prosimy o kontakt z Ambasadorem zarządzającym ligą.

W przypadku nagminnego nieakceptowania wyników przez drużynę Ambasador zarządzający liga może, według uznania, ukarać zespół odjęciem punktów.

7.4. Zawodnik meczu

Po zakończonym meczu każdy kapitan w imieniu całej drużyny musi zagłosować na najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej.
Kapitanowie biorą przy tym pod uwagę opinię członków swojej drużyny, a ich głos jest wyrazem głosowania wewnątrz drużyny. Wyboru kapitanowie dokonują w formularzu ustalania wyniku meczu.

7.5. Indywidualne punkty zawodnika

Punkty przypisywane są również do indywidualnego profilu każdego zawodnika.
Za każdy rozegrany mecz ligowy zawodnik otrzymuje 1 pkt.
jeżeli mecz jest wygrany, zawodnik otrzymuje dodatkowo 3 pkt.
jeżeli mecz zakończył się remisem, zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
najlepszy zawodnik spotkania otrzymuje jeszcze dodatkowo 2 pkt.
W jednym meczu zawodnik może zatem zdobyć maksymalnie 6 pkt.
Za mecz towarzyski zawodnicy otrzymują 1 punkt, niezależnie od jego wyniku.

7.6. Weryfikacja zawodników

W meczu ligowym wystąpić mogą tylko i wyłącznie zawodnicy zapisani do grającej drużyny.

Jeśli przed meczem wydaje Wam się, że w drużynie przeciwnej może być niezarejestrowany zawodnik, powinniście zgłosić to kapitanowi drużyny przeciwnej. To ważne, by sprawę wyjaśnić przed spotkaniem, ponieważ jeśli przystąpicie do gry, wiedząc o niezarejestrowanym zawodniku w zespole przeciwnym, nie macie prawa żądać walkowera.

Jeśli przy zgłoszeniu podejrzanej sytuacji, kapitan przeciwnika stwierdzi, że wszystko jest w porządku, a później okaże się, że w meczu był jednak udział nieuprawniony zawodnik, macie 48 godziny od zakończenia meczu na zgłoszenie sprawy Ambasadorom i ubieganie się o walkower.

Ambasador ma prawo wykluczyć z rozgrywek drużynę, w której barwach grają nieuprawnieni zawodnicy. Wszystkie pozostałe mecze drużyny wykluczonej zostają zweryfikowane jako walkower w wysokości 10:0. Wyniki meczów rozegranych pozostają bez zmian.

7.7. Odwołanie meczu

Spotkanie ligowe można bez konsekwencji odwołać najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem meczu.
Aby to zrobić należy wysłać wiadomość o odwołaniu meczu do Administratora Rozgrywek oraz powiadomić o tym fakcie kapitana zespołu rywali. Należy go powiadomić poprzez mu wysłanie wiadomości prywatnej na portalu. Dodatkowo można przekazać mu tę informację poprzez telefon / sms / wiadomość na Facebooku.
Odwołany mecz zostaje wykasowany z bazy danych. Każda drużyna w ciągu jednego sezonu może trzykrotnie skorzystać z takiej możliwości.

7.8. Niestawienie się

Zespół, który nie stawi się na meczu w umówionym terminie i miejscu zostaje ukarany walkowerem w wysokości 10:0 oraz odjęciem dwóch punktów z tabeli.
 

§ 8. Aktywność 

8.1. Maksymalna liczba meczów w sezonie między drużynami A i B

8.1.1. 1  Liga Premium

W ciągu trwania sezonu drużyny muszą rozegrać między sobą mecz i rewanż.

8.2. Nieaktywność

W przypadku przyznania trzeciego walkowera, drużyna zostaje usunięta z rozgrywek.
 

§ 9. Postanowienia końcowe i dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości regulaminu lub jego punktów w dowolnym momencie.
2. Drużyny w trakcie sezonu mogą wykonać nieograniczoną liczbę roszad, jednak muszą pamiętać o zasadach transferów ujętych w § 5 pkt 5.5.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Ambasadorowie.

 

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement